Khi máy vi tính bị trục trặc về phần mềm, hệ điều hành bị lỗi, bị nhiễm virus... cách tốt nhất là nên cài lại toàn bộ hệ điều hành và chương trình, tuy nhiên nếu trước đó bạn đã có sao lưu dữ liệu thì việc phục hồi lại sẽ dễ dàng và nhanh hơn.

Norton Ghost là một trong những chương trình sao lưu (backup) và phục hồi (Restore) dữ liệu nhanh và tốt nhất hiện nay. Với Norton Ghost bạn có thể sao lưu và phục hồi từng phân vùng ổ dĩa hay toàn bộ dĩa cứng, và có thể lưu trữ bản sao này trên ổ dĩa khác hay ghi vào dĩa CD-ROM. Chương trình Norton Ghost có thể mua tại các cửa hàng CD-ROM hoặc tìm và download từ Internet.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo tập tin Ghost sao lưu và dùng tập tin này để phục hồi dữ liệu trên phân vùng dĩa cứng có chứa Hệ điều hành (ổ dĩa C:) bằng chương trình Norton Ghost có trong dĩa Hiren's BootCD. Cách này sẽ giúp phục hồi lại hệ thống ngay cả trong trường hợp máy tính không thể khởi động vào Windows được.

 • Một máy vi tính có thể có nhiều ổ dĩa cứng.
 • Một ổ dĩa cứng có thể được chia thành nhiều phân vùng, mỗi phân vùng chính là một ổ dĩa được nhìn thấy trong hệ điều hành (C: D: E:).

Khởi động từ dĩa Hiren's BootCD

 • Cho máy vi tính khởi động từ dĩa Hiren's BootCD bằng cách mở máy vi tính lên và nhanh chóng cho dĩa CD này vào ổ dĩa CD-ROM và đóng ổ dĩa lại ngay. Khi xuất hiện màn hình khởi động của Hiren's BootCD, chọn Start BootCD.

Menu khởi động của Hiren's BootCD
Menu khởi động của Hiren's BootCD

 • Trong Menu của Hiren's BootCD chọn Disk Clone Tools...

Chọn Disk Clone Tools
Chọn Disk Clone Tools

 • Trong Menu tiếp theo chọn Norton Ghost

Chọn Norton Ghost
Chọn Norton Ghost

 • Trong Menu tiếp theo chọn Ghost (Normal)

Chọn Ghost (Normal)
Chọn Ghost (Normal)

 • Chương trình Norton Ghost sẽ chạy và hiện ra bảng giới thiệu, lúc này chuột sẽ hoạt động, nhấn Ok để vào chương trình.

Chương trình Norton Ghost
Chương trình Norton Ghost

Cách tạo tập tin Ghost lưu trữ

 • Chọn Local -> Partition -> To Image để chọn tạo tập tin Ghost sao lưu dữ liệu trên một phân vùng của ổ dĩa cứng.

Chọn sao lưu dữ liệu trên ổ dĩa thành một tập tin ảnh
Chọn sao lưu dữ liệu trên ổ dĩa thành một tập tin ảnh

 • Chọn ổ dĩa cứng muốn sao lưu và nhấn Ok (một máy vi tính có thể có nhiều cổ dĩa cứng).

Chọn ổ dĩa cứng muốn sao lưu
Chọn ổ dĩa cứng muốn sao lưu

 • Chọn phân vùng có chứa Hệ điều hành (ổ dĩa C:), phân vùng này thường nằm trên cùng và có Part: 1, Type: Primary, hoặc căn cứ vào tên của ổ dĩa (Volume Label). Sau khi chọn xong nhấn Ok để tiếp tục. 

Chọn ổ dĩa có chứa Hệ điều hành
Chọn ổ dĩa có chứa Hệ điều hành

 • Xuất hiện của sổ File name to copy to, lần lượt làm theo các bước sau:

Chọn nơi lưu trữ tập tin ghost
Chọn nơi lưu trữ tập tin ghost

 1. Nhấn chuột vào mũi tên xuống để chọn ổ dĩa dùng để lưu trữ tập tin Ghost sao lưu, trong bài này sẽ chọn ổ dĩa D:
 2. Nhấn vào nút tạo một thư mục mới để chứa bản sao (có thể không cần).
 3. Đặt tên cho thư mục này là Backup (hoặc tên khác tùy ý), nhấn vào thư mục Backup để mở nó ra.
 4. Đặt tên cho tập tin Ghost sao lưu này, tên ngắn gọn và không cần nhập phần mở rộng (đuôi).
 5. Ghi chú cho tập tin Ghost sao lưu này nếu muốn.
 6. Nhấn Save để đồng ý lưu.
 • Chương trình sẽ đưa ra thông báo có muốn nén nhỏ kích thước của tập tin Ghost sao lưu này không, trong đó:
  • No: không nén, Fast: tốc độ nhanh (nén ít, dung lượng lớn), 
  • High: nén cao (tốc dộ chậm, dung lượng nhỏ). 
  • Fast: để công việc sao lưu và phục hồi được nhanh. Nếu dung lượng của ổ dĩa còn nhiều thì nên chọn

Lựa chọn nén tập tin ghost
Lựa chọn nén tập tin ghost

 • Thông báo xác nhận đồng ý tạo tập tin Ghost sao lưu, nhấn Yes để đồng ý.

Thông báo xác nhận đồng ý tạo tập tin ảnh sao lưu
Thông báo xác nhận đồng ý tạo tập tin ảnh sao lưu

 • Chương trình sẽ chạy và hiển thị các thông số về dung lượng và thời gian thực hiện. Time Remaining là thời gian còn lại để thực hiện xong công việc.

Đang tạo tập tin ảnh ghost
Đang tạo tập tin ảnh ghost

 • Khi thực hiện xong việc tạo tập tin Ghost sao lưu, chương trình sẽ đưa ra thông báo hoàn tất, nhấn Continue.

Thông báo hoàn tất việc tạo tập tin ghost
Thông báo hoàn tất việc tạo tập tin ghost

 • Có thể thực hiện lại các bước trên để tạo thêm một tập tin Ghost sao lưu cho các ổ dĩa khác nếu muốn, hoặc nhấn Quit để thoát khỏi chương trình và cho máy khởi động lại để vào Windows.

Nhấn Quit để thoát khỏi chương trình ghost
Nhấn Quit để thoát khỏi chương trình ghost

Phục hồi lại dữ liệu từ tập tin Ghost sao lưu

 • Đầu tiên thực hiện giống phần Khởi động chương trình Norton Ghost.
 • Chọn Local -> Partition -> From Image để chọn phục hồi dữ liệu từ tập tin Ghost saolưu đã được tạo sẵn.

Chọn phục hồi dữ liệu từ tập tin ảnh đã được tạo sẵn
Chọn phục hồi dữ liệu từ tập tin ảnh đã được tạo sẵn

 • Chọn ổ dĩa, thư mục và tập tin Ghost đã lưu, trong bài này nó nằm trong thư mục Backup của ổ dĩa D: nhấn Open để mở nó ra.

Chọn tập tin ảnh đã được tạo sẵn
Chọn tập tin ảnh đã được tạo sẵn

 • Trong Select source partition from image file, chọn phân vùng đã lưu và nhấn Ok.

Chọn phân vùng lưu trong bản sao
Chọn phân vùng lưu trong bản sao

 • Trong Select destination drive..., chọn ổ dĩa cứng muốn phục hồi và nhấn Ok.

Chọn ổ dĩa muốn phục hồi
Chọn ổ dĩa muốn phục hồi

 • Trong Select destination partition from basic drive..., chọn phân vùng muốn phục hồi, trong bài này nó là ổ dĩa nằm trên cùng và có Part: 1, Type: Primary, hoặc căn cứ vào tên của ổ dĩa (Volume Label), nhấn Ok để tiếp tục.

Chọn phân vùng muốn phục hồi
Chọn phân vùng muốn phục hồi

Đây chính là phân vùng đã được chọn để tạo tập tin Ghost sao lưu ở các bước trên.

 • Thông báo xác nhận đồng ý việc phục hồi này, nhấn Yes để đồng ý.

Thông báo xác nhận đồng ý phục hồi
Thông báo xác nhận đồng ý phục hồi

 • Sau khi phục hồi xong, chương trình sẽ đưa ra thông báo yêu cầu khởi động lại máy, nhấn Reset Computer để hoàn tất việc phục hồi và khởi động lại máy vi tính.

Thông báo yêu cầu khởi động lại máy
Thông báo yêu cầu khởi động lại máy

 • Hệ thống sau khi được phục hồi sẽ trở lại trạng thái giống như lúc tạo bản sao lưu.

Lưu ý ở phần khởi động này nếu dĩa Hiren's BootCD còn nằm trong ổ dĩa thì nó sẽ được khởi động, cứ để nguyên như vậy khoảng vài giây hoặc chọn Start Windows để khởi động vào Windows.

Nên tạo tập tin Ghost để lưu ở những thời điểm nào?

 1. Khi vừa cài đặt xong Windows, khởi động máy lại 1 lần nếu không bị lỗi gì -> Ghost
 2. Cài đặt tất cả chương trình điều khiển thiết bị (Driver), khởi động lại, kiểm tra, nếu tốt -> Ghost
 3. Cài đặt các phần mềm thông dụng, mở từng phần mềm lên kiểm tra và thiết lập thông số của các phần mềm này theo ý thích, khởi động lại -> Ghost

Như vậy là sẽ có 3 tập tin Ghost giúp cho cho người sử dụng có thể phục hồi lại ở thời điểm nào mình muốn. Lưu ý là trước khi tạo File Ghost đều phải cho máy khởi động lại và kiểm tra để chắc chắn là hệ điều hành và các chương trình đều hoạt động tôt.

Ngoài ra cũng nên tạo tập tin Ghost trước khi có bất cứ sự thay đổi nào để có gì còn phục hồi trở lại được.

 • Sau khi phục hồi lại thì toàn bộ chương trình và dữ liệu hiện đang có trên ổ dĩa cài đặt Hệ điều hành (thường là ổ dĩa C:) sẽ bị mất hoặc trở lại tình trạng như lúc thực hiện lưu tập tin Ghost, bao gồm:
  • Thư mục My Documents và các dữ liệu bên trong.
  • Những gì để trên Desktop.
  • Sổ địa chỉ Address Book.
  • Email, địa chỉ và các thiết lập trong MS Office Outlook, Outlook ExpressThunderBird.
  • Favorites (Intenet Explorer) hoặc BookMarks (FireFox).
 • Dữ liệu trên các ổ dĩa khác (D:, E:, F:,..) và Email, địa chỉ, Nick chat,... trong Yahoo! Mail, Yahoo! Messenger, Google, Skype sẽ không bị mất.


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.