Phẩu thuật

  • Chỉ phẫu thuật mới xóa được sẹoVết sẹo thường có 3 đặc tính đó là lồi lên, sẫm màu và cứng. Các biện pháp mài da hoặc đốt bằng Laser CO2 đều không thể xóa được sẹo mà chỉ có thể làm cho nó đỡ lồi và nhạt màu hơn. Không ít người bệnh đã bị tai biến da hoặc sẹo lồi to hơn sau khi chữa sẹo bằng các kỹ thuật siêu mài mòn hoặc Lazer.