Cổ truyền

  • Tết Trùng ThậpTết Trùng thập ngày mùng 10 tháng 10 Âm lịch còn gọi là tết của các thầy thuốc, hay là Tết Song thập, Tết Thường tân, Tết Cơm mới tháng mười,… Đối với các nhà có truyền thống Đông Y lâu đời, vào ngày Tết Trùng Thập họ sẽ làm cơm, cỗ linh đình để mời anh em, bạn bè, khách hàng lâu năm ăn uống để tăng cường thêm các mối quan hệ xã hội.