Tetris

  • Tetris - Trò chơi xếp gạchTrò chơi xếp gạch là trò chơi có lần lượt từng khối gồm 4 viên gạch với các màu sắc khác nhau rơi từ trên xuống, người chơi phải điều khiển và sắp xếp các viên gạch đó sao cho có từ 4 viên gạch trở lên có cùng màu nằm cạnh nhau thì được điểm.