Sudoku

  • Sudoku - Trò chơi trí tuệSudoku là một trò chơi đặt các con số từ 1 đến 9 vào vị trí đúng của nó trong ma trận 9x9 ô, chia làm 3x3 vùng. Từ khi xuất hiện, chỉ trong một thời gian ngắn, Sudoku từ chỗ không mấy người biết đến, nó đã tạo nên một cơn sốt khiến cho khách đi tàu phải lỡ ga còn học sinh thì quên làm bài tập...