Flash Player

  • Cách cài đặt chương trình hỗ trợ xem tập tin dạng FlashAdobe Flash hay còn gọi một cách đơn giản là Flash, được dùng để chỉ chương trình sáng tạo đa phương tiện - Multimedia và phần mềm dùng để hiển thị chúng Adobe Flash Player. Chương trình này được viết và phân phối bởi Adobe Systems.