Các tập tin của ứng dụng văn phòng MS Office cũ từ 2003 trở về trước có phần mở rộng là: .doc (Word), .xls (Excel) và .ppt (PowerPoint). Kể từ phiên bản MS Office 2007 các tập tin này được thay đổi định dạng và có phần mở rộng là .docx, .xlsx và .pptx.

Cách mở các tập tin Office 2007 trên các phiên bản Office 2000, XP, 2003
Cách mở các tập tin Office 2007 trên các phiên bản Office 2000, XP, 2003

Thông thường các ứng dụng Office có phiên bản cũ không thể mở các tập tập được tạo từ phiên bản mới hơn. Tuy nhiên, Microsoft đã phát hành một gói cài đặt tương thích - Microsoft Office Compatibility Pack để cho phép các ứng dụng MS Office 2000, Office XP và Office 2003 có thể mở, chỉnh sửa và lưu các tập tin Word, Excel và PowerPoint có định dạng mới hơn phiên bản đang sử dụng.

Cách cài đặt Microsoft Office Compatibility Pack

  • Trước hết bạn hãy tải tin FileFormatConverters.zip tại đây: FileFormatConverters.zip
  • Sau khi tải về, bạn hãy giải nén ra tập tin FileFormatConverters.exe nhấp đúp chuột vào tập tin này để bắt đầu cài đặt.
  • Đánh dấu chấp nhận điều kiện sử dụng và nhấn Continue để cài đặt.

Đánh dấu chấp nhận điều kiện sử dụng
Đánh dấu chấp nhận điều kiện sử dụng

  • Chương trình sẽ tự động cài đặt cho đến khi xuất hiện thông báo đã hoàn tất. Nhấn Ok để đóng lại.

Thông báo đã hoàn tất việc cài đặt
Thông báo đã hoàn tất việc cài đặt

Mở các tập tin Office 2007 từ Office 2003 hoặc cũ hơn

  • Mỗi khi muốn mở các tập tin được tạo bằng MS Office 2007 bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào biểu tượng của chúng hoặc truy cập vào lệnh File -> Open trong cửa sổ ứng dụng MS Word và chọn loại tập tin (Files of tyle) cần mở là All File hoặc Word 2007 Document.

Mở các tập tin Office 2007
Mở các tập tin Office 2007

Lưu các tập tin Office 2007 từ Office 2003 hoặc cũ hơn

  • Khi muốn lưu văn bản theo định dạng Word 2007 bạn cũng chọn loại tập tin lưu (Save as type) là Word 2007 Document.

Lưu các tập tin Office 2007 từ Office 2003 hoặc cũ hơn
Lưu các tập tin Office 2007 từ Office 2003 hoặc cũ hơn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.