Các đoạn phim hướng dẫn sử dụng và cấu hình cho Joomla! 1.5.x dưới dạng tập tin Flash (SWF). Nhấn vào liên kết để xem trực tiếp đối với trình duyệt FireFox & Internet Explorer 7 hoặc nhấn vào và chọn Open để xem đối với trình duyệt Internet Explorer 6. Ngoài ra có thể nhấn nút phải chuột chọn Save để lưu vào máy.

Nếu không thể xem được các tập tin dạng Flash thì do trình duyệt chưa được cài đặt Flash Plugin hoặc trên máy chưa cài đặt chương trình Flash Player để hỗ trợ xem tập tin dạng Flash. (Xem bài hướng dẫn Cách cài đặt chương trình hỗ trợ xem tập tin dạng Flash)

(St - joomlatutorials.com)