Cung cấp tin tức hàng ngày là một chủ đề Web Site được nhiều người yêu thích nhất, bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo một Web Site tin tức với những thành phần mở rộng có sẵn trong Joomla!

Các bước chuẩn bị:

Tạo các cấp lưu trữ nội dung cho từng chủ đề:
(xem thêm bài Cơ bản quản lý nội dung trong Joomla! 1.0.x)

 • Có thể xóa các Section, Category và các Content Item mẫu có sẵn trong Joomla! hoặc đổi tên để sử dụng lại.
 • Tạo Section: Chọn Content -> Section Manager để tạo các phần chính cho Web Site, có thể sửa lại các các Section có sẵn hoặc tạo thêm cái mới.
 • Chọn New để tạo các Section Tin trong nước, Tin thế giới, Tin thể thao...

new_section.jpg

 • Tạo Category: Chọn Content -> Category Manager để tạo các mục phụ cho Web Site, có thể sửa lại các các Category có sẵn hoặc tạo thêm cái mới.
 • Chọn New để tạo các Category Xã hội, Kinh tế, An ninh trong phần (Section) Tin trong nước, Tin thế giới, và Category Trong nước, Quốc tế trong phần (Section) Tin thể thao...

new_category.jpg

new_category_finish.jpg

Tạo Menu: (xem thêm bài Quản lý Menu trong Joomla! 1.0.x)

 • Chọn Menu -> mainmenu
 • Chọn Menu Home và sửa tên (Name) thành Trang chủ, Link -> Liên kết, Conteact Us -> Liên hệ, Search -> Tìm kiếm.

menu_home.jpg

 • Các Menu còn lại nếu muốn có thể sử dụng còn không thì xóa đi bằng cách chọn các Menu muốn xóa và nhấn vào nút Trash.
 • Tạo menu Tin trong nước bằng cách chọn New -> chọn Blog - Content Section -> nhấn  Next -> đặt tên cho Menu là Tin trong nước -> chọn SectionTin trong nước, các thông số khác giữ nguyên -> Save
 • Tạo thêm Menu Tin thế giớiTin thể thao giống như trên nhưng với tên và Section lần lượt là Tin thế giớiTin thể thao.

menu_section.jpg

 • Tạo Menu phụ (Sub Menu) Xã hội cho Menu Tin trong nước bằng cách chọn New -> chọn Blog - Content Category -> nhấn  Next -> đặt tên cho Menu là Xã hội -> chọn Category là Tin trong nước / Xã hội, trong Parent Item chọn Tin trong nước, các thông số khác giữ nguyên -> Save.

menu_category.jpg

 • Tạo thêm các Sub Menu khác với các lựa chọn Blog - Content Category trong đó CategoryParent Item tương ứng với các SectionCategory của nó.
 • Sau khi tạo xong các Menu có thể sắp xếp lại theo thứ tự như ý bằng cách đánh số thứ tự trong mục Order và nhấn vào biểu tượng dĩa mềm để Save hoặc cũng có thể dùng các nút mũi tên lênxuống để sắp xếp.

menu_item.jpg

 • Chọn Menu -> topmenu -> đổi tên các Menu trong này thành tiếng Việt tương ứng giống như mainmenu. Có thể xóa bớt các Menu không cần thiết.

Tạo phần liên hệ (Contact):

 • Chọn Components -> Contacts -> Manage Contacts -> chọn Contact mẫu có sẵn hay tạo mới bằng cách nhấn New.
 • Nhập địa chỉ Email vào mục E-mail, đây là địa chỉ được hiển thị trong phần người gửi và người nhận sẽ trả lời lại cho địa chỉ này.
 • Nhập đầy đủ các thông tin trong các mục khác của phần này nếu muốn hoặc có thể bỏ bớt các mục này bằng cách chọn Tab Parameters và chọn Hide các mục này. Nhấn Save để hoàn tất.
 • Có thể tạo nhiều liên hệ (Contact) nếu muốn.

contact.jpg

Tạo mục lấy ý kiến (Poll):

 • Chọn Components -> Polls
 • Chọn Poll mẫu của Joomla! hoặc nhấn New để tạo mới, với các thông số: Title (tên của chủ đề cần lấy ý kiến), Lag (thời gian giữa hai lần cho ý kiến của một người dùng, tính bằng giây), Published (sử dụng, hiển thị), Options (các mục cần lấy ý kiến), Show on menu items (Poll chỉ hiển thị trên các trang, Menu được chọn). Sau khi chọn xong nhấn Save để hoàn tất.
 • Có thể tạo nhiều mục lấy ý kiến (Poll) nếu muốn.

poll.jpg

Sắp xếp các Module:

 • Chọn Modules -> Site Modules để chọn và sắp xếp các Module cần sử dụng (hiển thị), nhấn vào biểu tượng (Icon) Publish tương ứng với Module để thay đổi trạng thái Publish (sử dụng) và Unpublish (không sử dụng).
 • Thay đổi các thông số của Module bằng cách nhấn vào tên của Module cần chỉnh sửa: Title (tên), Show title (hiển thị tên), Position (vị trí đặt Module), Module Order (thứ tự của Module), Access Level (giới hạn truy cập), Published (Sử dụng, hiển thị Module), Menu Item Link (Module chỉ hiển thị trên các trang, Menu được chọn).

module.jpg

 • Thay đổi tên cho các Module: Main Menu -> Menu chính, Log-in Form -> Đăng ký thành viên, Statistics -> Thống kê, Polls -> Thăm dò ý kiến, Who's Online -> Ai đang trực tuyến, Latest News -> Tin mới nhất, Popular -> Tin được xem nhiều nhất,...

Bây giờ Web Site đã hoàn tất về mặt cơ bản với các chủ đề tin tức, Menu chính và phụ, Top Menu, công cụ tìm kiếm, liên hệ...  và có thể tạo các nội dung (bài viết) cho các chủ đề trên Web Site.

website.jpg

Nếu muốn Web Site trở nên đẹp và chuyên nghiệp hơn thì có thể chỉnh sửa các thông số cho các Menu, Module... và thay đổi Template, cài đặt thêm các thành phần mở rộng.