Chương trình Template Toolbar (JTT) là một tiện ích đơn giản dành cho những người thiết kế Template cho Joomla! 1.5. Chức năng chính của chương trình là thay thế cho các thành phần mở rộng thứ ba và các plug-in (chức năng tích hợp thêm) được thiết kế cho các ứng dụng lập trình web phức tạp và thương mại. JTT là một ứng dụng độc lập, chương trình này có thể được sử dụng chung với bất kỳ chương trình nào có thể mở, xử lý và lưu văn bản.

Cách cài đặt JTT:

JTT được tải về và sử dụng miễn phí tại trang web: http://www.dekoraktiv.com/dev/jtt/dl/jtt.zip. Ngoài ra máy tính của bạn cần phải được cài đặt thêm Microsoft .NET Framework có phiên bản từ 3.5 trở lên (Xem hướng dẫn cài đặt Microsoft .NET Framework)

JTT không cần phải cài đặt, sau khi tải về bạn sẽ được một tập tin nén tên là jtt.zip. Bạn chỉ cần giải nén các tập tin trong này vào một thư mục sau đó chạy tập tin chương trình JTT.exe là được.

jtt
jtt

Cách sử dụng JTT trong việc thiết kế Template cho Joomla 1.5:

JTT có 3 chức năng chính:

joomla_template_tool
joomla_template_tool

1/ Insert Module: Chức năng giúp chèn các đoạn mã PHP để tạo các vị trí cho Module trong tập tin index.php.

 • Nhấn vào nút Insert Module rồi chọn một trong các lệnh chèn trong Menu.

jtt_insert_module
jtt_insert_module

 • Ssau khi chọn sẽ xuất hiện thông báo mã PHP đã được lưu vào bộ nhớ.

jtt_insert_module_clipboard
jtt_insert_module_clipboard

 • Mở tập tin index.php và sử dụng lệnh Edit -> Paste hoặc nhấn nút phải chuột và chọn Paste để dán dòng mã này vào.

jtt_paste_code
jtt_paste_code

 • Tiếp tục thực hiện lần lượt để chèn các mã khác.

jtt_index_code
jtt_index_code

2/ Insert CSS: Chức năng giúp tạo toàn bộ mã CSS của Joomla! 1.5 cho tập tin template.css

 • Nhấn vào nút Insert CSS.

jtt_insert_css
jtt_insert_css

 • Sẽ xuất hiện thông báo mã PHP đã được lưu vào bộ nhớ.

jtt_insert_css_clipboard
jtt_insert_css_clipboard

 • Dán các mã CSS này vào tập tin template.css. Đây chỉ là các mã CSS trống, bạn cần phải tự mình thêm các thông số vào.

jtt_template_css
jtt_template_css

3/ TemplateDetails.xml Editor: Chức năng giúp tạo và sửa nội dung tập tin templateDetails.xml.

- Tạo tập tin templateDetails.xml mẫu:

 • Nhấn vào nút TemplateDetails.xml Editor và chọn Create Sample XML File để tạo một tập tin TemplateDetails.xml mẫu.

jtt_create_sample_xml
jtt_create_sample_xml

 • Sau khi tạo xong bạn có thể mở tập tin này ra và chỉnh sửa lại tùy ý.

jtt_templatedetails_xml
jtt_templatedetails_xml

- Sửa tập tin templateDetails.xml:

 • Nhấn vào nút TemplateDetails.xml Editor và chọn XML Editor để sửa tập tin TemplateDetails.xml.

jtt_xml_edit
jtt_xml_edit

 • Tại đây bạn có thể nhập các thông số cho tập tin TemplateDetails.xml hoặc chọn Import để lấy các thông số trong tập tin TemplateDetails.xml đã có sẵn của bạn sau đó sửa lại và chọn Export để xuất ra một tập tin TemplateDetails.xml khác hoặc chọn Copy to Clipboard rồi dán vào tập tin TemplateDetails.xml

jtt_templatedetails_editor
jtt_templatedetails_editor

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng chương trình Notepad++ để tạo và chỉnh sửa các tập tin cho Template (Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng Notpad++)