Joomla! có sẵn chức năng SEO/SEF giúp thay đổi các liên kết từ các dạng dòng mã lệnh khó nhớ thành tên của các Menu, Section, Category,... và tên của bài viết để dễ nhớ và thân thiện hơn. Việc này còn giúp cho người xem thuận tiện khi muốn tìm kiếm những bài viết mình cần và nhất là khi hiển thị trong các trang tìm kiếm.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng chức năng SEO/SEF của Joomla! 1.5 để "biến" dòng địa chỉ liên kết từ dạng:

http://domain.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1:welcome-to-joomla&catid=1:latest-news&Itemid=50

Thành dạng thân thiện hơn:

http://domain.com/the-news/1-welcome-to-joomla.html

Trong phần quản lý (Administrator) của Joomla!, truy cập vào menu Site -> Global Configuration

global_configuration
global_configuration

Chọn Tab Site, trong phần SEO Settings có các thông số sau:

seo_settings
seo_settings

1. Chọn Yes để bật chức năng SEO/SEF để tạo liên kết thân thiện. Lúc này dòng địa chỉ liên kết sẽ có dạng:

{code lang:html4strict showtitle:false lines:false hidden:false}http://domain.com/index.php/the-news/1-welcome-to-joomla{/code}

2. Chọn Yes sẽ cho phép bỏ index.php trong dòng địa chỉ liên kết. Lúc này dòng địa chỉ liên kết sẽ có dạng:

http://domain.com/the-news/1-welcome-to-joomla

3. Chọn Yes sẽ cho phép thêm phần mở rộng .html phía sau dòng địa chỉ của các trang web. Lúc này dòng địa chỉ liên kết sẽ có dạng:

http://domain.com/the-news/1-welcome-to-joomla.html
  • Sau khi chọn xong nhấn Save để lưu các thiết lập vừa mới thay đổi.

Nếu bạn chọn Yes trong thông số thứ 2 thì cần phải thay đổi tên của tập tin htaccess.txt trong thư mục gốc cài đặt Joomla! thành .htaccess thì mới có hiệu lực.

joomla_folder
joomla_folder

  • Trong Windows bạn sẽ không thể đổi tên tập tin htaccess.txt thành .htaccess (không phải .htaccess.txt) được cho nên các tốt nhất là dùng một chương trình FTP nào đó để thực hiện. Nếu gặp khó khăn khi đổi tên thì hãy dùng chương trình FTP để thực hiện. Xem hướng dẫn cách sử dụng chương trình FTP FileZilla.
  • Tuy chức năng SEO/SEF có sẵn của Joomla! có thể tạo các liên kết thân thiện nhưng vẫn còn các số (ID) trong dòng địa chỉ, nếu muốn bỏ các số này thì bạn có thể sử dụng các chương trình có chức năng SEO/SEF khác. Xem hướng dẫn Cách tạo liên kết thân thiện cho Joomla 1.5 bằng Component sh404SEF

www.buaxua.vn