Quản lý Menu trong phiên bản Joomla! 1.5.x có một số tính năng mới, một trong những tính năng đó là cho phép người sử dụng thay đổi các kiểu hiển thị của Menu Item một cách dễ dàng mà không cần phải xóa đi và tạo lại như trong Joomla! 1.0.x.

Trong Joomla! Menu là một bảng danh mục chứa các Menu Item, Menu Item là những mục Menu dùng để truy cập vào các chuyên mục của trang web. Mỗi menu được hiển thị trên trang web thông qua Module của nó. Joomla! cho phép tạo ra nhiều Menu và mỗi Menu có thể chứa nhiều Menu Item giống hoặc khác nhau. Sau đây là cách quản lý Menu trong Joomla! 1.5.x:

Cách tạo và sửa Menu:

 • Trong cửa sổ Control Panel của phần Quản trị (Admin) chọn Menu Manager.

Menu Manager

Trong Menu Manager có các nút lệnh như sau:

menu manager

 • Copy: Sao chép Menu, đánh dấu chọn Menu và nhấn vào nút Copy để sao chép Menu này thành 1 cái nữa. Đặt tên cho MenuModule, toàn bộ các Menu Item trong Menu này (nếu có) cũng sẽ được Copy.

menu copy

 • Delete: Xóa Menu, đánh dấu chọn Menu và nhấn vào nút Delete để xóa. Sẽ xuất hiện thông báo là tất cả các Menu Item trong Menu này sẽ bị xóa hết, nhấn Delete nếu đồng ý xóa.

menu delete

 • Edit: Sửa Menu, đánh dấu chọn Menu và nhấn vào nút Edit để sửa các thông số của Menu, chỉ sửa được Unique Name, TitleDescription, còn Module Title sẽ được sửa trong phần quản lý Module.
 • New: Tạo Menu mới bằng cách nhấn vào nút New và nhập các thông số cho Menu mới này như sau:

menu new

- Unique Name: Đây là tên danh định mà Joomla! sử dụng để nhận dạng trong phần xử lý mã lệnh, tên này là duy nhất và tên này không có khoảng trống giữa các ký tự.
- Title: Tên của Menu được đặt tùy ý.
- Description: Miêu tả, chú thích cho Menu túy ý.
- Module Title: Tên của Module, mặc nhiên mỗi khi một Menu được tạo ra thì Joomla! cũng tạo thêm một Module tương ứng với nó. Module này dùng để hiển thị Menu trên trang Web và được quản lý trong phần Module Manager.

Cách tạo và sửa Menu Item:

 • Truy cập vào Menus và chọn Menu muốn tạo thêm Menu Item hoặc trong Menu Manager nhấn vào biểu tượng Edit Menu Item tương ứng với Menu.

menu item

Trong Menu Item Manager có các nút lệnh sau:

menu item manager

 • Menus: Truy cập Menu Manager
 • Default: Chọn Menu Item mặc định làm trang chủ, đây là trang xuất hiện đầu tiên khi truy cập vào địa chỉ của trang web. Joomla! 1.5.x cho phép chọn bất kỳ Menu Item nào làm trang chủ mà không nhất thiết Menu Item đó phải được đặt ổ trên cùng. Chọn Menu Item nào muốn đặt làm trang chủ và nhấn Default, Menu Item đó sẽ được đánh dấu sao.
 • Publish: Cho phép hiển thị và sử dụng Menu Item.
 • Unpublish: Không cho phép hiển thị và sử dụng Menu Item.
 • Move: Di chuyển Menu Item sang Menu khác.
 • Copy: Sao chép thêm Menu Item sang Menu khác.
 • Trash: Xóa Menu Item, Menu Item bị xóa sẽ được lưu trong thùng rác và được quản lý thông qua Menu Trash.
 • Edit: Sửa các thông số và thay đổi kiểu của Menu Item.
 • New: Tạo Menu Item mới.

Menu Trash:

Các Menu Item bị xóa sẽ được lưu trữ trong Menu Trash. Trong phần quản lý Menu Trash Manager, chọn Menu Item và nhấn Restore nếu muốn phục hồi lại hoặc nhấn Delete để xóa hẵn luôn.

menu trash