Banner là các biểu ngữ, quảng cáo thường thấy trên các trang web, ngoài việc giúp trang trí cho trang web còn có thể tạo thêm các khoản thu nhập đáng kể. Joomla đã có tích hợp sẵn thành phần mở rộng có chức năng tạo và quản lý Banner, đó là Component Banners.

Sau đây là cách tạo và quản lý các Banner trong Jommla!

Trong Admin chọn Components -> Banners -> Manage Clients (Quản lý khách hàng) -> New để tạo một Client.

banner_clients.jpg

Nhập các thông số trong phần Details, các thông số này chỉ dùng để biết thông tin về Banner. Nhấn Save để hoàn tất, mỗi Client là một khách hàng (đơn hàng) có thể tạo thêm nhiều Client nếu muốn. Lưu ý ghi nhớ số ID của mỗi Client để sau này nhập vào phần thông số Module Banner.

banner_clients_new.jpg

Chọn Components -> Banners -> Manage Banners (Quản lý Banner) -> New để tạo các Banner cho Client.

banner_new.jpg

Nhập các thông số trong phần Details:

 • Banner Name: Tên của Banner
 • Client Name: Chọn Client (khách hàng) đã tạo ở phần trên, có nghĩa Banner này là của khách hàng này.
 • Impressions Purchased: Giới hạn số xem Banner, nếu quá số lần giới hạn Banner sẽ bị xóa đi và không hiển thị được nữa. Chọn Unlimited là không giới hạn.
 • Show Banner: cho phép hiển thị Banner, Yes (hiển thị), No (không hiển thị).
 • Click URL: Địa chỉ trang web liên kết với Banner, khi nhấn chuột vào Banner trình duyệt sẽ chuyển sang trang web của khách hàng.
 • Clicks: Số lần nhấn chuột vào Banner, Reset Clicks là trả về lại số 0 (0 lần).
 • Custom banner code: Dùng mã (Code) HTML để hiển thị Banner theo ý riêng, có thể dùng Code để trỏ tới Banner đặt tại trang web của khách hàng hoặc chèn các Flash Banner.
 • Banner Image Selector: Chọn hình ảnh cho Banner, các hình ảnh phải được chứa trong thư mục /images/banners/.
 • Sau khi chọn xong nhấn Save để hoàn tất. Có thể tạo nhiều Banner cho 1 Client, các Banner này sẽ lần lượt xuất hiện ngẫu nhiên.

Chọn Modules -> Site Modules -> Banner (Module này đã có sẵn) để thiết lập các thông số hiển thị Banner thông qua Module Banner.

banner_clients_mod.jpg

Các thông số chú ý trong phần Details:

 • Title: Tên của Module hiển thị Banner, có thể đặt theo tên của Client để dễ quản lý.
 • Position: Chọn vị để hiển thị Banner, mặc nhiên sẽ được hiển thị tại vị trí Banner, nhưng có thể thay đổi vị trí khác nếu muốn.
 • Banner Client: Nhập số ID của Client muốn hiển thị Banner, có thể cho hiển thị nhiều Banner của Client bằng cách nhập nhiều số ID, mỗi ID cách nhau bởi dấu , (td: 1,2,3).
 • Menu Items Link (s): Chọn trang hiển thị Banner.
 • Nhấn Save để hoàn tất.

Có thể Copy Module Banner ra thành nhiều Module để đặt Banner vào các vị trí khác nếu muốn bằng cách đánh dấu vào Module Banner và chọn Copy sau đó nhấn vào Module mới copy này để chỉnh lại các thông số giống cách bên trên. 

Mặc nhiên Module Banner của Joomla chỉ hiển thị một Banner hoặc mỗi lần một Banner (xuất hiện ngẫu nhiên) nên nếu muốn có thể kết hợp thêm với các Module khác để có thêm những kiểu hiển thị khác nhau. Một số Module có thể sử dụng chung với Component Banner là: X-Banner (hiển thị ngẫu nhiên, có hiệu ứng), All Banners (hiển thị tất cả Banner), Banners not Random (xuất hiện không ngẩu nhiên),... Download các Module tại trang web http://extensions.joomla.org/ 

Lưu ý muốn Banner được đặt chính xác và đẹp thì cần phải tính toán kích thước của Banner vừa với vị trí cần đặt trên Template.

Cách tính phí cho Banner:

 • Tính phí theo số lần xem: giả sử khách hàng đặt Banner với mức chi phí cho 100 lần xem, như vậy sẽ đặt giá trị trong Impressions Purchased100, khi số lần xem vượt hơn 100 thì Banner sẽ bị xóa. Nếu khách hàng gia hạn thêm (trả thêm phí) thì tăng thêm Impressions Purchased tương ứng.
 • Tính phí theo số lần nhấn (Click) chuột vào Banner: Khi nhấn chuột vào Banner người dùng sẽ được chuyển tới trang web của khách hàng, số lần truy cập thông qua Banner này sẽ được hiển thị trong phần thống kê trên Host của khách hàng, khách hàng sẽ căn cứ vào đó để thanh toán tiền.

Có thể xem các thông tin về Banner trong Manage Banner, với các thông số:

banner_info.jpg

 • Impressions Made: Số lần đã xem.
 • Impressions Left:   Số lần còn lại, unlimited là không giơi hạn.
 • Clicks: Số lần nhấn chuột vào Banner.
 • % Clicks:  Số lần nhấn chuột vào Banner tính theo % trên số lần xem.