Khi có người nào đó đăng ký tại trang web của bạn, một tài khoản người dùng mới được tự động tạo ra. Thông thường những người dùng mới mặc định sẽ có cấp độ phân quyền trong nhóm Thành viên (Registered), tuy nhiên bạn có thể chọn các cấp độ phân quyền khác trong phần thiết lập cấu hình chung (Global Configuration) của Joomla.

new-user-type
new-user-type

Trong Joomla! có các nhóm với cấp độ phân quyền khác nhau như sau:

user-manager
user-manager

Các nhóm chỉ được phép truy cập trang web (Public Front-end)

 • Guest - Nhóm khách truy cập vào trang web, không có quyền hạn gì đặc biệt.
 • Registered - Nhóm thành viên đã đăng ký và đăng nhập vào trang web. Thông thường nhóm này sẽ có một số quyền hạn như truy cập vào một số chuyên mục dành riêng cho thành viên, được phép tải các tập tin hoặc trong một số trường hợp có thể đăng tin mới. Quyền hạn của nhóm Registered sẽ do người quản trị quyết định.
 • Author - Nhóm tác giả, nhóm này được phép viết bài mới (đăng tin) và sửa các bài viết của mình nhưng phải được các nhóm Publisher hoặc cấp cao hơn duyệt nội dung trước khi được đăng. 
 • Editor - Nhóm biên tập, nhóm này được phép viết bài  mới (đăng tin) và sửa bất cứ bài viết nào đang được đăng. Các bài viết được đăng mới hoặc sửa phải được các nhóm Publisher hoặc cấp cao hơn duyệt nội dung trước khi được đăng.
 • Publisher - Nhóm phát hành, nhóm này có tất cả quyền hạn của các nhóm bên trên. Ngoài ra còn có quyền duyệt và cho phép đăng các bài viết trên trang web (Front-end).

Các nhóm được phép quản lý (Public Back-end)

 • Manager - Nhóm quản lý, nhóm này có tất cả quyền hạn của các nhóm bên trên. Ngoài ra còn có quyền đăng nhập vào phần quản lý (Admin, Front-end) để quản lý (tạo mới, sửa, xóa,...) các Menu, Section, Category, Article, Component,... Nhóm này không có quyền cài đặt các thành phần mở rộng và chỉnh sửa các thông số cấu hình của trang web.
 • Admin - Nhóm quản trị, nhóm này có tất cả quyền hạn của các nhóm bên trên. Ngoài ra còn có quyền quản lý thành viên, quản lý Component, Module, Plugin.
 • Super Admin - Nhóm quản trị cấp cao nhất, nhóm này có toàn quyền quản lý trang web.

 

Sau khi cài đặt, Joomla! sẽ có một Super Admin. Bạn có thể tự thêm một thành viên mới vào bất cứ nhóm thông thường nào. Nếu muốn thêm thành viên vào nhóm Admin thì bạn phải có quyền Super Admin.

Khi đăng một mục nào đó trên trang web, bao gồm Menu, Section, Category, Article, Module,... bạn sẽ có lựa chọn cấp độ truy cập (Access Level), trong đó:

access-level
access-level

 • Public: Truy cập tự do.
 • Registered: Chỉ có các thành viên đã đăng ký, đăng nhập và các nhóm cấp cao hơn mới được phép truy cập.
 • Special: Chỉ dành cho các nhóm cấp cao từ Author trở lên.


www.buaxua.vn