Front-end (Site, Front page) là các trang Web mà mọi người sẽ được thấy khi truy cập vào Web Site của bạn. Phần này ngoài việc hiển thị nội dung của trang Web còn là nơi mọi người có thể tương tác với Web Site như đăng ký thành viên, tham gia quản lý và viết bài đăng trên trang Web.

Các Component và Module mặc định được hiển thị trên Front-end

Địa chỉ truy cập vào Front-end chính là địa chỉ web (tên miền, domain name), trên localhost địa chỉ này sẽ là http://localhost. Khi cài đặt Joomla!, ở bước cuồi cùng khi chọn View Site thì trang chủ của Website sẽ xuất hiện trên trình duyệt. Nếu bạn có chọn cài đặt dữ liệu mẫu thì sẽ nhìn thấy trang web được trình bày khá đầy đủ các nội dung của Joomla! Giao diện và bố cục của trang này là do Template mặc định của Joomla!, Template này có thể thay đổi được.

STT

Tên

Loại

Chức năng

1

Top Menu

Mod

Menu được đặt ở vị trí trên cùng của Web Site

2

Main Menu

Mod

Menu chính dẫn đến các trang nội dung của Web Site

3

Other Menu

Mod

Menu phụ dẫn đến một nội dung do người dùng tùy chọn

4

Log-in Form

Mod

Nơi người dùng đăng ký tài khoản và đăng nhập, sau khi đăng nhập Mod này sẽ không hiển thị nữa

5

User Menu

Mod

Menu này chỉ hiện ra sau khi người dùng đăng nhập, cho phép người dùng tương tác với Web Site

6

Syndicate

Mod

Chức năng lấy tin RSS

7

Banners

Mod

Hiển thị banner quảng cáo

8

Latest News

Mod

Hiển thị các nội dung mới nhất

9

Popular

Mod

Hiển thị các nội dung nổi bật, được nhiều người xem.

10

Search

Mod

Công cụ tìm kiếm thông tin trên Web Site

11

Newsflash

Mod

Phần giới thiệu của các nội dung được chọn, xuất hiện ngẫu nhiên.

12

Polls

Mod

Bình chọn, lấy ý kiến của người dùng

13

Who's Online

Mod

Hiển thị số người truy cập

14

FrontPage

Com

Hiển thị phần tóm tắt của các nội dung trên trang chủ

15

Content

Com

Hiển thị nội dung trên trang nội dung

16

Contact

Com

Hiển thị phần liên hệ (Contact) với Web Site)

17

Search

Com

Hiển thị kết quả tìm kiếm

18

Weblinks

Com

Hiển thị các liên kết

Các Component  và Module hiển thị ở Front-end đều có thể thay đổi và hiển thị khác nhau trên các trang web khác nhau, sau đây là một số Component và Module mặc định được hiển thị sau khi cài Joomla!

Component Content và các Module mặc định được hiển thị trên trang chủ

Component và Module mặc định được hiển thị trên trang chủ 

Component Content và các Module mặc định được hiển thị trên trang nội dung bài viết

Component và Module mặc định được hiển thị trên trang nội dung bài viết 

Component Contact và các Module mặc định được hiển thị trên trang liên hệ

Component và Module mặc định được hiển thị trên trang liên hệ 

Component Search và các Module mặc định được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm

Component và Module mặc định được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm 

Component Weblinks và các Module mặc định được hiển thị trên trang Weblinks

Component và Module mặc định được hiển thị trên trang Weblinks 

Ngoài ra còn một số Component, Module và Mambot khác hỗ trợ cho việc hiển thị và bổ sung chức năng cho các trang web ở Front-end. Các Compnent và Module này có thể được thay đổi trong phần quản lý (Administrator) của Joomla!


BuaXua.vn