Template là giao diện của trang web, việc hiểu rõ cấu trúc của Template sẽ giúp cho bạn dễ dàng quản lý và thay đổi giao diện của trang web. Bài viết này sẽ trình bày phần nội dung cơ bản của tập tin index.php và templateDetails.xml trong Template của joomla! 1.5.x, qua đó các bạn sẽ hiểu được cấu trúc và cách thức hoạt động của Template trong Joomla! 1.5.x

Cấu trúc tập tin templateDetails.xml của Template trong Joomla! 1.5.x

Đây là tập tin chứa các thông tin và thông số của Template.

 • Thông tin cơ bản: Đây là các thông tin của Template được hiển thị trong phần Quản lý Template (Template Manager)

thông số cơ bản của template
thông số cơ bản của template

 • Khai báo các tập tin: Đây là phần khai báo các tập tin được sử dụng trong Template, mỗi tập tin đều phải khai báo rõ đường dẫn tính từ thư mục gốc của Template. Joomla! sẽ dùng các thông tin này để đặt các tập tin vào đúng vị trí của nó, các thư mục sẽ được tự động tạo ra khi cần thiết.

khai báo tập tin trong template
khai báo tập tin trong template

 • Khai báo các vị trí: Đây là phần khai báo các vị trí có trong Template, trong Joomla! 1.5 không có phần quản lý các vị trí (Position) Module như phiên bản 1.0.x mà tất cả đều được khai báo tại đây, nếu muốn thêm một vị trí mới thì thêm vào phần này, chúng sẽ được hiển thị trong danh sách các vị trí của Template.

khai báo vị trí module trong template
khai báo vị trí module trong template

 • Các thông số khác: Mỗi Template có thể có thêm các thông số, các thông số này được thiết lập trong phần Quản lý Template (Template Manager) có chức năng làm thay đổi màu sắc, độ rộng,... của Template.

thiết lập thông số cho template
thiết lập thông số cho template

Cấu trúc tập tin index.php của Template trong Joomla! 1.5.x

Đây là tập tin chứa các lệnh dùng để điều khiển mọi hoạt động và hiển thị các thành phần của trang web, tất cả các trang web đều được hiển thị thông qua tập tin này.

Ngoài các cấu trúc thông thường của tập tin html, trong index.php còn có các dòng lệnh cơ bản sau đây:

tập tin index.php
tập tin index.php

 1.  Khai báo ngôn ngữ được sử dụng.
 2. Phần thông tin của trang web, tiêu đề và các thông tin của trang web sẽ được chèn vào vị trí này.
 3. Khai báo tập tin bảng kiểu dùng để định dạng cho Template.
 4. Các dòng lệnh tạo vị trí (name) và chèn Module (type="modules") vào vị trí này, hiển thị theo kiểu (style). Trong template có nhiều dòng lệnh này để tạo nhiều vị trí, mỗi vị trí có tên khác nhau và được khai báo trong tập tin templateDetails.xml. Bạn có thể dễ dàng tạo thêm một vị trí mới bằng cách sao chép dòng lệnh này tới một vị trí khác và sửa lại tên của vị trí mới.
 5. Dòng lệnh chèn Message, đây là dòng lệnh hiển thị các thông báo của Joomla! trên trang web, mỗi Template chỉ có một vị trí này và thường được đặt phía trên để dễ nhận thấy.
 6. Dòng lệnh chèn Component, đây là vị trí chính (Mainbody) hiển thị nội dung, bài viết của trang web, mỗi Template chỉ có một vị trí này.
 7. Dòng lệnh lấy các thông số được thiết lập trong phần Quản lý Template (Template Manager)
 8. Các dòng lệnh dùng để chèn chữ vào Template, các dòng chữ này thường có nội dung cố định và sẽ luôn xuất hiện trong tất cả các trang.

Ngoài ra Template còn có các tập tin CSS dùng để định dạng cho giao diện của trang web, các tập tin hình ảnh để trang trí,...

Xem bài viết: Cơ bản về Template của Joomla! 1.5.x