Joomla! là hệ thống quản trị nội dung (CMS: Content management System) cho các Web Site. Joomla! được xây dựng bằng mã nguồn mở PHP, với nhiều thành phần có sẵn và kết nối với cơ sở dữ liệu (Data Base). Với Joomla! bạn có thể dễ dàng tạo được một Web Site động có các chức năng từ đơn giản như Web cá nhân hay đến các Web Site lớn như: Thông tin, Thương mại trực tuyến... Ngoài ra Joomla! còn cho phép tích hợp thêm các thành phần khác để nâng cấp và mở rộng thêm chức năng cho Joomla! Bài này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Joomla! 1.0.x trên Localhost.

Tải gói cài đặt Joomla!

Joomla! được download và sử dụng miễn phí tại trang web: https://downloads.joomla.org/cms/joomla10 

Joomla! được đóng gói dưới dạng File nén (zip, tar.gz), bạn phải giải nén (Extract) toàn bộ các File trong đó vào thư mục Web gốc (Web root), trong phần hướng dẫn cài Wamp5 và Xampp chúng ta đã chọn thư mục là D:/www.

Cài đặt Joomla! 1.0.x trên localhost

Xem hướng dẫn Cài đặt và sử dụng chương trình tạo máy chủ localhost Wamp Server hoặc Cách cài chương trình Server XAMPP

Sau khi đã giải nén tất cả các File vào trong thư mục D:/www, mở chương trình duyệt Web (Internet Explorer, Firefox...) và nhập http://localhost/ vào dòng địa chỉ.

Chương trình cài đặt Joomla! sẽ kiểm tra các thông số của máy chủ web và đưa ra thông báo, chú ý nếu các thông số có màu đỏ là chưa đáp ứng được các yêu cầu của Joomla!, việc cài Joomla! có thể bị lỗi. Nếu các thông số đều có kết quả hiển thị màu xanh là đáp ứng được các yêu cầu của Joomla!, có thể tiến hành cài đặt. Nhấn Next để tiếp tục, trong License nhấn Next.

Các thông số của máy chủ web đều đạt yêu cầu

Các thiết lập cần thiết để Joomla! hoạt động tốt

Các thư mục đã được thiết lập thuộc tính cho phép Ghi/Xóa 

Trong MySQL database configuration, khai các thông số giống như lúc bạn tạo Database. Chọn Install Sample Data để chương trình cài đặt các dữ liệu mẫu, việc này sẽ có lợi khi bạn mới bắt đầu sử dụng Joomla!. Nhấn Next để tiếp tục, xuất hiện một thông báo nhắc nhở các thông số đã được nhập chính xác chưa, nhấn Ok để xác nhận.

Xem hướng dẫn Cách tạo Database bằng phpMyAdmin trên localhost

Cấu hình cơ sở dữ liệu cho Joomla!

Nếu có lỗi gì xảy ra là do khai báo Database không chính xác, nếu khai báo đúng thì chương trình sẽ chuyển qua bước kế tiếp là yêu cầu đặt tên cho Website của bạn, có thể đặt bất cứ tên gì bạn muốn và có thể sử dụng tiếng Việt Font Unicode. Nhấn Next để tiếp tục.

Đặt tên cho trang web của bạn

Trong phần Confirm the site URL, bạn cần phải nhập các thông số sau:

  • Nhập địa chỉ của trang web trong mục URL. Nếu trang web được cài đặt trên localhost thường sẽ được khai báo như trong hình.
  • Nhập đường dẫn đến thư mục chứa trang web trong mục Path.
  • Nhập địa chỉ Email của bạn (hay bất cứ gì) vào ô Your E-mail, phần này vì chúng ta cài đặt web trên localhost nên không cần thiết, sau này nếu cài trên Host sẽ khai báo đúng địa chỉ Email thật để tạo biểu mẫu liên hệ).
  • Nhập mật khẩu vào ô Admin password, mật khẩu này do bạn tự chọn hoặc cũng có thể giữ nguyên mật khẩu do chương trình chọn sẵn nhưng phải nhớ để dùng khi đăng nhập (login) vào phần Quản trị (Admin) sau này.
  • Các mục khác giữ nguyên, nhấn Next để tiếp tục.

Các thiết lập trong phần Confirm the site URL

Cuối cùng màn hình báo việc cài đặt Joomla! đã hoàn thành. Bạn phải ghi nhớ các thông số User namePassword để đăng nhập vào phần quản lý trang web (Administration). Đồng thời lúc này bạn phải vào thư mục đã cài đặt Joomla! (D:/www) để xóa hoặc đổi tên thư mục tên installation (D:/www/installation). Sau khi xóa xong bạn mới có thể chọn View Site để truy cập Trang chủ (Front-End) hoặc Administration (Back-End) để truy cập vào phần Quản trị Joomla!.

Ghi nhớ các thông số User name và Password

  • Nếu chọn Administration sẽ hiện lên màn hình đăng nhập vào Administration, bạn hãy dùng tên (Username, mặc định là admin) và mật khẩu như trên để đăng nhập vào phần Quản trị của Joomla!, nơi đây sẽ cho phép bạn thiết lập các cấu hình, chức năng, kiểu dáng... của trang Web.

Phần quản lý trang web - Administrator

  • Nếu bạn chọn View Site thì trình duyệt sẽ hiện lên trang chủ của Website. Đây là trang web đầu tiên của bạn với các trang mẫu được tạo sẵn trong lúc cài đặt Joomla!, với các Menu, tin tức, liên hệ, tìm kiếm, ...

Trang chủ với các dữ liệu mẫu đã được cài đặt

Đối với một số người mới bắt đầu thì đây đã là một thành công, có thể không được đẹp mắt và phù hợp với chủ đề Website của bạn, nhưng đừng lo, bạn sẽ làm cho nó trở nên đẹp và chuyên nghiệp hơn.


BuaXua.vn