Template của Joomla! thường được thiết kế sẵn các vị trí Module Position, người sử dụng cần phải biết rõ tên và các vị trí này để có thể sắp xếp Module cho hợp lý. Ở các phiên bản trước, Joomla! cho phép hiển thị các vị trí Module Position trên trang web bằng dòng lệnh "tp=-1" nhưng kể từ phiên bản Joomla! 16 trở về sau chức năng này được quản lý và chỉ khi được phép mới có thể xem các vị trí Module.

Sau đây là cách xem vị trí Positions trong Template của Joomla! 1.6 và 1.7:

Truy cập vào phần quản lý (Administrator) của Joomla! và chọn Template Manager (hoặc vào menu Extensions -> Template Manager).

template_manager
template_manager

Trong Template Manager chọn Options

template_manager_options
template_manager_options

Trong Template Manager Options chọn Enabled trong mục Preview Module Positions.

template_options
template_options

Mở trang web Joomla! và nhập vào dòng lệnh /?tp=-1 vào phía sau dòng địa chỉ của trang web

template_positions
template_positions

  • Nếu trang web chạy trên localhost: http://localhost/?tp=-1
  • Nếu trang web chạy trên hosting: http://domain_name/?tp=-1


www.buaxua.vn