Trong Joomla! mặc nhiên địa chỉ liên kết của các Menu và Section, Category, Content,...  sẽ hiển thị dưới dạng lệnh và ID mà không hiển thị tên của bài viết. Điều này sẽ khiến cho các địa chỉ liên kết trở nên không đẹp, khó nhớ và nhất là không gợi lên được nội dung của bài viết khi hiển thị trong các trang tìm kiếm.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo địa chỉ liên kết (Link) thân thiện (SEO/SEF) cho Joomla! 1.0.x với sh404SEF, đây là một thành phần mở rộng (Component) dành cho Joomla!, tải về và sử dụng miễn phí https://extensions.joomla.org/extension/sh404sef/.

Ưu điểm của sh404SEF là dễ cài đặt và sử dụng, có nhiều thông số lựa chọn để hiển thị Link theo ý thích và chế độ Cache giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu SEF, các chức năng tăng cường bảo mật cho trang web... Tuy nhiên sh404SEF chỉ hoạt động hiệu quả trên máy chủ Web (Server) sử dụng hệ điều hành Linux, hỗ trợ .htaccess  mod_rewrite=on. Không sử dụng được trên hệ điều hành Windows.

Cài đặt:

Cài đặt sh404SEF bình thường như các Component khác. Sau khi cài đặt bạn sẽ có Component sh404SEF và Module  sh404SEF Custom tags module.

Cấu hình:

 • Truy cập Menu Components -> sh404SEF
 • Nhấn vào dòng chữ Click here to switch to extended display (with all available parameters) chuyển sang chế độ mở rộng của sh404SEF để khi vào sh404SEF Configuration mới xuất hiện tab Advanced.

show_adv.png

 • Chọn sh404SEF Configuration để thiết lập thông số cho sh404SEF.
 • Trong Tab Main, mục Enabled? bạn chọn là để cho phép sh404SEF hoạt động.

enabled.png

 • Trong Character replacements list copy và chèn thêm các ký tự sau đây vào tiếp theo sau các ký tự có sẵn:
   

 

char_replace.png

 • Trong Use Title Alias? chọn Full Title 
title_alias.png
 • Trong Apply to which categories? chọn All Categories

apply_to.png

 • Các mục còn lại để nguyên, không đụng tới.
 • Chuyển qua Tab Advanced, trong phần Activate URL cache chọn (cái này sẽ giúp giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu SEF, nếu không thích có thể chọn không).

advanced.png

 • Trong Rewriting mode? chọn With .htaccess (mod_rewrite) để sử dụng file .htaccess  -> chức năng này sẽ làm mất đi chữ index.php trong Link.
 • Các phần còn lại để nguyên, không chỉnh sửa.
 • Nhấn nút Save để lưu các các thay đổi vừa thiết lập, nếu xuất hiện bảng cảnh báo xóa Cache nhấn Ok để đồng ý và sau đó nhấn Proceed.

warning.png

 • Tải file htaccess này về giải nén và copy file .htaccess vào thư mục gốc cài đặt Joomla.

htaccess.png 

 • Vào Site - > Global Configuration -> SEO -> Search Engine Friendly URLs -> chọn -> Save

joomla_seo.png

Tới đây coi như xong phần cơ bản, nếu làm đúng các bước như trên thì trang web sẽ có đường link như sau: http://yourdomain.com/ten-category/ten-bai-viet.html 

Các thông số thiết lập khác:

 • Nếu Server không hỗ trợ hoặc không muốn dùng file .htaccess  mod_rewrite=on thì trong Tab Advanced -> Rewriting mode? chọn Without .htaccess (index.php) hoặc Without .htaccess (index.php?) -> Kiểu này vẫn giữ lại chữ index.php hoặc index.php? trong Link 
  (http://yourdomain.com/index.php/ten-category/ten-bai-viet.html )

without_htaccess.png

 • Muốn bỏ phần đuôi .html thì xóa .html (để trống) trong Tab Main ->  File suffix hoặc có thể thay bằng các đuôi .htm .php .html Nếu muốn thay bằng đuôi khác như ý thì phải bổ sung đuôi vào file .htaccess

suffix.png

Td: muốn thêm đuôi .vip thì mở file .htaccess tìm đến dòng:
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.htm|\.php|\.html|/[^.]*)$ [NC]

Thêm vào thành: 
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.htm|\.php|\.html|\.vip|/[^.]*)$ [NC] 

Link sẽ có dạng:
http://yourdomain.com/ten-category/ten-bai-viet.vip   

 • Nếu muốn Link có dạng ngày, tháng, năm, hoặc mã số tùy  theo ý thích thì trong Tab Main -> Use Title Alias? chọn Alias 

title_alias.png

Sau đó đặt lại tên Title Alias của các Content thành mã số tùy ý. Link sẽ có dạng: http://yourdomain.com/2008/01/12345.

alias.png

unique_id.png

plugins.png

 • Trong quá trình sử dụng nếu có thay đổi cấu hình của sh404SEF hoặc thay đổi tên, vị trí của các Section, Category, Conent thì dùng các chức năng Xem/Sửa hoặc Xóa các Link cũ được sh404SEF ghi nhớ trong bộ nhớ Cache để cập nhật lại Link mới.

view_purge_cache.png

View/Edit/ SEF Urls: Xem/Sửa các Link thân thiện đã được sh404SEF tạo ra và lưu trữ trong bộ nhớ Cache. Purge SEF Urls là xóa các Link này để sh404SEF tạo ra các Link mới.

View/Edit/ 404 Logs: Xem/Sửa các Link bị lỗi đã được sh404SEF ghi nhận và lưu trữ trong bộ nhớ Cache. Purge 404 Logs là xóa các Link lỗi này để sh404SEF tạo ra các Link mới.

View/Edit/ Custom Redirects: Xem/Sửa các Link thân thiện tự tạo ra và lưu trữ trong bộ nhớ Cache. Purge Custom Redirects là xóa các Link tự tạo này.

 • Muốn sửa trang thông báo lỗi 404 thì có thể sửa trong sh404SEF Configuration -> 404 Page hoặc truy cập vào Menu Content -> Static Content Manager -> chọn Item 404, có thể thay đổi nội dung bằng tiếng Việt và trang trí tùy thích.

404.png

 • Nếu muốn thay đổi chữ Page thành Trang nằm phía sau khi một liên kết có nhiều trang thì sửa trong tab Languages như trong hình.

page number

 • Hãy thử Publish Module sh404SEF Custom tags module để thấy sự khác biệt về việc hiển thị tiêu đề của các Liên kết, có thể chỉnh sửa trong Module này tùy ý.

Ngoài ra sh404SEF còn nhiều thông số thiết lập và các chức năng hỗ trợ riêng cho các Component khác, tùy theo nhu cầu sử dụng mà thay đổi cho phù hợp.