Do cấu trúc Template của Joomla! 1.6 có vài sự thay đổi nên khi nâng cấp từ Joomla! 1.5 lên phiên bản 1.6 hoặc khi muốn sử dụng lại các Template của Joomla! 1.5 cho phiên bản 1.6 thì cũng cần phải nâng cấp chuyển đổi Template mới sử dụng được. Sau đây là cách nâng cấp chuyển đổi Template của Joomla! 1.5 sang 1.6.

Trước hết hãy giải nén gói cài đặt Template cần chuyển đổi, sau khi giải nén bạn sẽ được một thư mục chứa các tập tin và thư mục con của template. Việc nâng cấp thông thường được thực hiện bằng cách sửa đổi nội dung của các tập tin index.php, templateDetails.xmltemplate.css của Template.

1/ Mở tập tin index.php và thực hiện các thay đổi sau:

Tìm dòng:

index_defined_1.5
index_defined_1.5

Sửa thành:

index_defined_1.6
index_defined_1.6

 

Thêm dòng khai báo biến $app vào ngay sau thẻ <head>:

index_app_1.6
index_app_1.6

Thí dụ:

index_app_1.6_sample
index_app_1.6_sample

 

Tìm dòng:

index_livesite_1.5
index_livesite_1.5

Sửa thành:

index_livesite_1.6
index_livesite_1.6

 

Tìm dòng:

index_sitename_1.5
index_sitename_1.5

Sửa thành:

index_sitename_1.6
index_sitename_1.6

 

2/ Mở tập tin templateDetails.xml và thực hiện các thay đổi sau:

Tìm dòng:

templateDetails_doctype_1.5
templateDetails_doctype_1.5

Sửa thành:

templateDetails_doctype_1.6
templateDetails_doctype_1.6

 

Tìm dòng:

templateDetails_install_version_1.5
templateDetails_install_version_1.5

Sửa thành:

templateDetails_install_version_1.6
templateDetails_install_version_1.6

 

Tìm dòng:

templateDetails_params_1.5
templateDetails_params_1.5

Sửa thành:

templateDetails_params_1.6
templateDetails_params_1.6

 

3/ Mở tập tin template.css và thưc hiện các thay đổi sau:

Tìm dòng:

.article_separator

Sửa thành:

.item-separator 

 

Tìm dòng:

.blog_more

Sửa thành:

.items-more

 

Thêm vào các dòng CSS sau đây và thiết lập các thông số cho chúng nếu cần: 

.actions {

}

.actions li {

}

table.category {

}

table.category th,table.category td {

}

table.category thead {

}

.jcat-children ul,.jcat-children li {

}

.jcat-children li a {

}

 

Sau khi thực hiện các thay đổi xong hãy lưu (save) các tập tin này và nén toàn bộ thư mục Template trở lại thành một gói cài đặt dưới dạng .ZIP (Xem hướng dẫn cách nén tập tin bằng chương trình WinRAR). Từ bây giờ bạn đã có thể cài đặt Template này vào bất cứ trang web sử dụng phiên bản Joomla! 1.6

Lưu ý: Đây chỉ là cách nâng cấp cơ bản cho những Template thông thường, đối với những Template có sử dụng các chức năng phức tạp hơn có thể sẽ phải thay đổi một số mã lệnh để tương thích với Joomla! 1.6