Mặc định trong Joomla! đã có tích hợp sẵn Template, đây là một Template mẫu với một số ít vị trí cơ bản. Nếu muốn trang Web có kiểu dáng đẹp và nhiều vị trí để hiển thị các thành phần mở rộng hơn thì cần phải thay đổi Template khác hoặc sửa lại cho phù hợp.

Sau đây là một số cách sửa Template mặc định rhuk_solarflare_ii trong Joomla! 1.0.x

Cách thay hình ảnh Logo:

 • Mở trang web và xem hình dạng Logo của Template mặc định rhuk_solarflare_ii .

temp_10_logo.png

 • Tìm tập tin hình ảnh Logo này trong thư mục images của Template rhuk_solarflare_ii đang sử dụng và nhận biết các thông số: tên: header_short.jpg, loại: jpg, kích thước: 635x150 px của  tập tin này.

temp_10_logo_name.png

 • Sau đó tạo một tập tin hình ảnh Logo mới với các thông số tương tự để thay thế cho Logo cũ.

temp_10_logo_new.png

 • Có thể áp dụng cách làm này để thay đổi toàn bộ hình ảnh của Template tùy ý, các hình ảnh này thông thường đều nằm trong thư mục images của Template đang sử dụng.

Cách tạo thêm vị trí hiển thị Module:

 • Kiểm tra các vị trí hiện có của Tempale bằng cách thêm tham số /?tp=1 vào dòng địa chỉ.

temp_10_position.png

 • Truy cập vào Menu Site Templates trong phần Quản trị (Admin).

temp_10_site_templates.png

 • Trong Template Manager [ Site ] chọn Template muốn sửa (rhuk_solarflare_ii) và nhấn nút Edit HTML

temp_10_edit_html.png

 • Trong cửa sổ Template HTML Editor, tìm vị trí MainBody như trong hình:

temp_10_code_1.png

 • Thêm các đoạn mã để tạo vị trí Module mới là user7 nằm phía dưới MainBody như trong hình:

temp_10_code_3.png

 • Sau khi sửa xong nhấn vào nút Save để lưu các thay đổi lại.
 • Do vị trí này đãđươợc gán iduser7 (có thể thay đổi tùy ý) nên nếu muốn chỉnh sửa các thông số (chiều rộng, chiều cao, font chữ,...) cho vị trí này thì tiếp tục chọn Template rhuk_solarflare_ii và nhấn nút Edit CSS.

temp_10_edit_css.png

 • Thêm đoạn mã như trong hình vào phía cuối để định dạng cho vị trí User7.

temp_10_templates_css.png

 • Bây giờ Template đã có thêm 1 vị trí Module mới là user7.

temp_10_templates_module_1.png

 Cách tạo thêm vị trí hiển thị Module trong phần Mainbody:

 • MainBody là vị trí hiển thị phần nội dung chính (Component) của trang Web, các Module được đặt trong vị trí này sẽ hiển thị chung với phần nội dung chính.
 • Truy cập vào Menu Site Templates trong phần Quản trị (Admin).
 • Trong Template Manager [ Site ] chọn Template muốn sửa (rhuk_solarflare_ii) và nhấn nút Edit HTML
 • Trong cửa sổ Template HTML Editor, tìm đoạn mã như trong hình bên dưới.

temp_10_code_1.png

 • Thêm 2 vị trí Module đặt tên là user5 nằm phía trên và user6 nằm phía dưới phần nội dung chính bằng cách sửa lại như trong hình.

temp_10_code_2.png

 • Sau khi sửa xong nhấn vào nút Save để lưu các thay đổi lại. Bây giờ Template đã có thêm 2 vị trí Module mới là user5user6.

temp_10_templates_module_2.png

Lưu ý:

 • Nếu các đoạn mã không nằm ngay hàng cũng không sao, chỉ cần đúng cú pháp là được.
 • Phần Edit HTML sẽ sửa đổi tập tin index.php nằm trong thư mục của Template đang sử dụng và Edit CSS sẽ sửa đổi tập tin template_css.css nằm trong thư mục css của Template đang sử dụng . Có thể mở và sửa trực tiếp các dòng mã trong các tập tin đó.
 • Ngoài tên của các vi trí mặc định trong Template, Joomla! 1.0.x còn có sẵn các tên từ user1 -> user9 để đặt cho các vị trí khi cần thêm vào, nếu đặt tên khác thì phải khai báo thêm tên này trong phần Site -> Template manager -> Module Positions.