Mặc nhiên sau khi cài đặt Joomla! sẽ hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh trên trang Web (Site) và trong phần Quản trị (Admin). Muốn trang web hiển thị được Tiếng Việt thì bạn phải cài đặt thêm gói ngôn ngữ Tiếng Việt. Ngoài ra cũng có thể bổ sung, thay đổi ngôn ngữ khác cho Joomla! bằng cách tải và cài đặt thêm các gói Ngôn ngữ.

Đối với Joomla! 1.6 gói ngôn ngữ cũng được chia thành 2 phần dành cho trang Web (Site, Front-end) và phần Quản trị (Admin, Back-end), tùy theo nhu cầu có thể cài một hoặc cả hai tùy ý.

Sau đây là cách cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.6:

Bước 1:

 • Tải gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.6 tại đây. Gói cài đặt này bao gồm ngôn ngữ tiếng Việt cho cả Site và Admin, bạn chỉ cần cài đặt một lần duy nhất là đủ.

Bước 2:

 • Đăng nhập vào Admin và vào phần quản lý các thành phần mở rộng bằng cách chọn Extension Manager hoặc vào Menu Extensions -> Extension Manager.

extensions_manager
extensions_manager

Bước 3:

 • Trong Extension Manager, bạn hãy chọn Tab Install (mặc định Tab này sẽ được chọn sẵn) và nhấn vào nút Browse.

browse
browse

Bước 4:

 • Chọn gói cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.6 mà bạn đã tải về ở Bước 1. Sau khi chọn xong nhấn Open.

file_upload
file_upload

Bước 5:

 • Nhấn Upload & Install để tiến hành cài đặt.

upload_install
upload_install

 • Sau khi cài đặt xong, nếu không có lỗi gì thì Joomla! sẽ hiển thị thông báo việc cài đặt đã thành công.

installing_successful
installing_successful

Bước 6:

 • Tiếp theo bạn hãy vào phần quản lý ngôn ngữ bằng cách chọn Language Manager hoặc vào Menu Extensions -> Language Manager.

languager_manager
languager_manager

Bước 7:

 • Trong Language Manager bạn sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt làm ngôn ngữ mặc định cho trang web bằng cách lần lượt thực hiện như sau:
 1. Chọn Tab Installed (mặc định Tab này sẽ được chọn sẵn).
 2. Chọn Site trong phần Filter Location.
 3. Đánh dấu chọn ngôn ngữ tiếng Việt.
 4. Nhấn nút Default để chọn làm mặc định.

default_site_language
default_site_language

 • Nếu muốn chọn ngôn ngữ tiếng Việt làm mặc định cho phần quản trị (Admin) thì bạn hãy tiếp tục thực hiện như trên nhưng chọn Admininistrator trong phần Filter Location (2).

default_admin_language
default_admin_language

 • Như vậy là bây giờ trang web của bạn đã có thể hiển thị tiếng Việt. Bạn có thể áp dụng cách này để cài đặt thêm các gói ngôn ngữ khác nếu muốn.

Cách gỡ bỏ (Uninstall) gói ngôn ngữ:

 • Khi muốn gỡ bỏ gói ngôn ngữ bạn cũng vào phần quản lý các thành phần mở rộng (Extension Manager) và thực hiện như sau:
 1. chọn Tab Manage
 2. Chọn Language (Ngôn ngữ)
 3. Đánh dấu chọn một hoặc nhiều gói ngôn ngữ muốn gỡ bỏ.
 4. Nhấn vào nút Uninstall.

uninstall
uninstall

 • Nếu không có lỗi gì thì Joomla! sẽ hiển thị thông báo việc gỡ bỏ thành công.uninstalling_successful
uninstalling_successful

 • Trong trường hợp đã cài đặt và chọn ngôn ngữ tiếng Việt làm mặc định mà vẫn không thấy hiển thị tiếng Việt thì hãy vào phần thiết lập thông tin cá nhân (User Details), kiểm tra Back-end Language và Front-end Language phải là Default (mặc định) hay Tiếng Việt
 • Bạn có thể cài đặt nhiều gói ngôn ngữ khác nhau và tùy theo nhu cầu, người sử dụng sẽ tự thay đổi ngôn ngữ theo ý mình trong phần Thiết lập thông tin cá nhân. 
 • Trước khi gỡ bỏ (Uninstall) gói ngôn ngữ nào thì bạn phải thay đổi không cho gói ngôn ngữ đó làm mặc định (Thực hiện tương tự như Bước 7).


www.buaxua.vn