Mặc nhiên sau khi cài đặt Joomla! sẽ hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh trên trang Web và trong phần Quản trị. Có thể bổ sung, thay đổi ngôn ngữ cho Joomla! bằng cách tải và cài đặt thêm các gói Ngôn ngữ khác.

Đối với Joomla! 1.5.x gói ngôn ngữ được chia thành 2 phần dành cho trang Web (Front-end) và phần Quản trị (Admin, Back-end), tùy theo nhu cầu có thể cài một hoặc cả hai tùy ý.

Tải gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.5.x tại đây: http://www.buaxua.vn/forum/viewtopic.php?f=12&t=22960

Có 2 cách cài đặt Ngôn ngữ cho Joomla! 1.5.x:

Cách 1: Thực hiện trước khi cài đặt Joomla!

Cách này được thực hiện trước khi tiến hành cài đặt Joomla! để mặc nhiên sau khi cài đặt xong trang Web sẽ hiển thị luôn tiếng Việt.

 • Giải nén thư mục vi-VN trong gói ngôn ngữ tiếng Việt dành cho Front-end vào thư mục language của Joomla!

language_folder_f.png

 • Giải nén thư mục vi-VN trong gói ngôn ngữ tiếng Việt dành cho Back-end vào thư mục \administrator\language của Joomla!

language_folder_b.png

 • Khi cài đặt Joomla! ở bước 1 (Chọn ngôn ngữ) thì chọn vn-VN để hiển thị ngôn ngữ Việt.

install_step_1.png

Cách 2: Thực hiện sau khi cài đặt Joomla!

Cài đặt theo cách thông thường, sau khi cài đặt Joomla! xong đăng nhập vào phần Quản trị (Admin)

 • Chọn Menu Extensions -> Install/Uninstall

extensions_install.png

 • Nhấn Browse... tìm và chọn gói ngôn ngữ sau đó nhấn Open.

language_vn_b.png

 • Nhấn Upload File & Install để cài đặt. Xuất hiện thông báo Install Language Success là việc cài đặt đã thành công. Thực hiện hai lần cho hai gói ngôn ngữ Back-endFront-end.

install_language.png

 • Chọn Menu Extensions -> Language Manager

language_manager.png

 • Chọn Site -> Chọn Tiếng Việt (Vietnamese) -> Nhấn Default để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho phần Front-end (Trang Web)

language_site_default.png

 • Chọn Administrator -> Chọn Tiếng Việt (Vietnamese) -> Nhấn Default để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho phần Back-end (Quản trị)

language_admin_default.png

 • Trong trường hợp đã cài đặt và chọn ngôn ngữ tiếng Việt làm mặc định mà vẫn không thấy hiển thị tiếng Việt thì hãy vào phần thiết lập thông tin cá nhân (User Details), kiểm tra Back-end LanguageFront-end Language phải là Default (mặc định) hay Tiếng Việt.
 • Các tập tin ngôn ngữ của Joomla! 1.5.x được chia riêng biệt có tên theo từng thành phần mở rộng (Component, Module, Plug-in,...) và có phần đuôi là .ini nằm trong thư mục language và \administrator\language có thể mở các File này ra và chỉnh sửa lại tiếng Việt mã Unicode trong đó.
 • Nếu muốn gỡ bỏ gói ngôn ngữ tiếng Việt thì phải chọn ngôn ngữ khác làm mặc định thì mới thực hiện được.


www.buaxua.vn