Joomla! cho phép thay đổi các kiểu hiển thị Module với thuộc tính "stype" trong dòng lệnh tạo vị trí Module Position. Bằng cách thay đổi các thuộc tính này mà mỗi Module có thể được hiển thị theo nhiều kiểu khác nhau. Các thay đổi này là rất cần thiết và góp phần quan trọng trong việc thiết kế Template cho Joomla!

Về cơ bản, các kiểu này sẽ thay đổi cách thức hiển thị bằng cách chèn thêm các mã HTML trước, sau hoặc xung quanh vị trí hiển thị Module. Một trong những kiểu hiển thị thường thấy đó là tạo các góc bo tròn cho Module và nhiều kiểu hiển thị khác nữa tuy vào việc ứng dụng CSS vào các kiểu này.

Kiểu hiển thị của Module được thêm vào dòng lệnh tạo vị trí Module Position. Trong Joomla! 1.5 có các kiểu: rounded, none, table, horz, xhtml, outline.

module_style_code
module_style_code

Các kiểu hiển thị Module trong Joomla! 1.5:

module_style
module_style

Lưu ý:

  • Nếu để trống thuộc tính style thì kiểu hiển thị được hiểu là "none".
  • Các kiểu hiển thị này hoàn toàn có thể thay đổi thêm bằng cách thiết đặt thông số trong tập tin template.css. Chẳng hạn như kiểu tablehorz, nhìn có vẻ giống nhau nhưng thực chất chúng có mã HTML xuất ra khác nhau. Kiểu table đặt các Module trong chung một bảng trong khi kiểu horz sẽ đặt mỗi Module trong một bảng riêng và do đó các Module có thể được sắp xếp theo chiều ngang (Horizontal).