Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Thảo lận các vấn đề về đào tạo, tuyển sinh,...
Forum rules
Thành viên đăng quảng cáo trong chuyên mục này sẽ bị xóa toàn bộ bài viết và cấm vĩnh viễn tham gia Diễn đàn.

* Xem qui định đăng bài viết tại đây: viewtopic.php?f=2&t=318247

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Postby hoangcuong » 19/06/2017 - 09:43

Giáo trình học lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.
hoangcuong
Thành viên
Thành viên
 
Posts: 784
Joined: 11/06/2015 - 15:42

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Postby hoangcuong » 23/06/2017 - 10:12

Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.
hoangcuong
Thành viên
Thành viên
 
Posts: 784
Joined: 11/06/2015 - 15:42

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Postby hoangcuong » 10/07/2017 - 10:20

Giáo trình học lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.
hoangcuong
Thành viên
Thành viên
 
Posts: 784
Joined: 11/06/2015 - 15:42

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Postby hoangcuong » 18/07/2017 - 10:28

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp của Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia.
hoangcuong
Thành viên
Thành viên
 
Posts: 784
Joined: 11/06/2015 - 15:42

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Postby hoangcuong » 26/07/2017 - 08:30

Giáo trình học lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.
hoangcuong
Thành viên
Thành viên
 
Posts: 784
Joined: 11/06/2015 - 15:42

PreviousNext

Return to Đào tạo - Tuyển sinh

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron