Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cấu hình máy cho win 7

Đã gửi: 17/10/2011 - 21:57
gửi bởi bom2009
Máy mình hiện có cấu hình:
- CPU: Pentium(R) 4 CPU 2.40 GHz
- RAM: 512 MB
- HDD: 40 GB
- mainboard 865
Mình phải nâng cấp như thế nào để chạy được win 7 và các ứng dụng Photoshop, Nero, ProShow Producer ...

Re: Cấu hình máy cho win 7

Đã gửi: 17/10/2011 - 23:36
gửi bởi TruongLe
Cấu hình phần cứng yêu cầu để cài đặt và sử dụng Windows 7:
CPU: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
RAM: 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
HDD: 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)

Như vậy nếu bạn dự định sử dụng Windows 7 phiên bản 32bit (x86) thì còn thiếu 512MB RAM. Tuy nhiên đây chỉ là cấu hình tối thiểu để Windows 7 hoạt động. Nếu bạn có sử dụng thêm các phần mềm đồ họa (PhotoShop) thì cũng phải có phần cứng đáp ứng theo yêu cầu của phần mềm này.

Theo tôi thì bạn nên có ít nhất 2GB RAM và 80GB HDD để sử dụng Windows 7 và PhotoShop... nghiệp dư.

:)