Công văn 4472 của tổng cục thuế về hoàn thuế GTGT

Đăng tin về dịch vụ các loại
Nội quy chuyên mục
Muốn làm gì tùy ý nhưng phải tuân thủ theo qui định của Diễn đàn.
* Cấm đăng bài viết có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam!
* Đăng quảng cáo vào các chuyên mục khác sẽ bị xóa bài và bị BAN đó nhe!


* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết

* Lưu ý: Bài viết sẽ được tự động xóa sau 03 ngày nếu không được cập nhật.
Đăng trả lời
thienminh123
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết: 0
Ngày tham gia: 31/08/2016 - 15:37

Công văn 4472 của tổng cục thuế về hoàn thuế GTGT

Gửi bài gửi bởi thienminh123 » 07/09/2017 - 12:32

Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề vướng mắc thực hiện chính sách thuế. Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? Trong trường hợp nào doanh nghiệp đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT? Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn 4472/TCT-KK của Tổng cục thuế ngày 28 tháng 10 năm 2015.


Công văn 4472/TCT-KK của tổng cục thuế
Nội dung Công văn 4472/TCT-KK

Trả lời Công văn số 4834/GENC03-TC-KT ngày 04/9/2015; Công văn số 5382/GENC03-TC-KT ngày 02/10/2015; Công văn số 5564/GENC03-TC- KT ngày 13/10/2015 của Tổng công ty phát điện 3, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương câp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hô sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lỷ trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nêu đom vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế phải thực hiện đãng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khẩu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản. ”

Tại Điểm b Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới đối với Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính:

“Trường hợp cơ sở kỉnh doanh cỏ quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chỉ nhánh đóng tại các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đế thay mặt người nộp thuê trực tỉêp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chỉ nhánh có con dâu theo quỵ định của pháp luật, ỉưu giữ so sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, cỏ tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng kỷ thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự ản, chỉ nhảnh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế”

Tại Điểm 9 Công văn 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Công tác xử lý hoàn thuế GTGT đổi với hàng xuất khẩu: việc kiểm tra rà soát tính hợp lệ, tính chính xác của chứng từ hoàn thuế: cũng như công tác kiểm tra, thanh tra hồ sơ hoàn thuế cho hàng hóa xuất khấu đoi với Tờ khai hải quan xuất khẩu thỉ cơ quan Thuế phải tra cứu hồ sơ hải quan trên cơ sở dữ liệu do cơ quan Hải quan cung cấp theo Quy chế trao đổi thông tin và phôi hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế ban hành kèm theo Quỵêt định sổ 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh để đổi chiêu đảm bảo tờ khai khớp đủng với tờ khai trên cơ sở dữ liệu trao đối thông tin. Trường hợp không cỏ đủ các thông tin theo hướng da về trách nhiệm của cơ quan Hải quan và các thủ tục kèm theo quy định tại Luật Hải quan thì không được khẩu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Không thực hiện hoàn thuế GTGT đổi với chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc chưa thực hiện bù trừ với so thuế GTGT phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp trụ sở chính

Như vậy, nội dung tại Điểm 9 Công văn 10492/BTC-TCT ngàỵ 30/7/2015 áp dụng đối với công tác xử lý hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên: Tổng cục Thuế đề nghị Tổng công ty phát điện 3 thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định. Trường hợp Ban Quản lý dự án nhiệt điện 1 đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư thì liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định.

Đăng trả lời
  • Các chủ đề liên quan
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Quay về

Quảng cáo trên trang Web BuaXua.VN