Công văn 4447 của tổng cục thuế về thuế thu nhập cá nhân

Đăng tin về dịch vụ các loại
Nội quy chuyên mục
Muốn làm gì tùy ý nhưng phải tuân thủ theo qui định của Diễn đàn.
* Cấm đăng bài viết có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam!
* Đăng quảng cáo vào các chuyên mục khác sẽ bị xóa bài và bị BAN đó nhe!


* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết

* Lưu ý: Bài viết sẽ được tự động xóa sau 03 ngày nếu không được cập nhật.
Đăng trả lời
thienminh123
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết: 0
Ngày tham gia: 31/08/2016 - 15:37

Công văn 4447 của tổng cục thuế về thuế thu nhập cá nhân

Gửi bài gửi bởi thienminh123 » 01/09/2017 - 13:23

Một số bạn kế toán mới ra trường gặp khó khăn trong vấn đề xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT? Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn 4442/TCT-KK của Tổng cục thuế trả lời Cục thuế tỉnh Nam Định ngày 27 tháng 10 năm 2015.


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 2145/CT-TTHT ngày 13/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2(b, c) Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuê có cùng nội dung kinh tế (tiếu mục) quy định của mục ỉục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điếm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quả 06 (sáu) tháng kế từ thời điếm phát sinh so tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dân tại điêm c khoản này.

Người nộp thuế cỏ sổ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt k nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khỉ thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn sổ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dãn tại Chương VII Thông tư này… ”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên: Trường họp doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp, tuy nhiên trong 06 tháng kể từ thời điếm phát sinh số tiền thuế nộp thừa, doanh nghiệp vẫn phát sinh số thuế GTGT phải nộp thì doanh nghiệp không thuộc trường hợp được hoàn số thuế GTGT nộp thừa nêu trên theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.

Đăng trả lời
  • Các chủ đề liên quan
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Quay về

Quảng cáo trên trang Web BuaXua.VN