Công văn 4217 của tổng cục thuế về chính sách thu lệ phí trư

Đăng tin về dịch vụ các loại
Nội quy chuyên mục
Muốn làm gì tùy ý nhưng phải tuân thủ theo qui định của Diễn đàn.
* Cấm đăng bài viết có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam!
* Đăng quảng cáo vào các chuyên mục khác sẽ bị xóa bài và bị BAN đó nhe!


* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết

* Lưu ý: Bài viết sẽ được tự động xóa sau 03 ngày nếu không được cập nhật.
Đăng trả lời
thienminh123
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết: 0
Ngày tham gia: 31/08/2016 - 15:37

Công văn 4217 của tổng cục thuế về chính sách thu lệ phí trư

Gửi bài gửi bởi thienminh123 » 29/07/2017 - 12:37

Để giải quyết vấn đề vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ của Cục thuế thành phố Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2015 Tổng cục thuế đã ban hành công văn 4217/TCT-CS trả lời. Nhằm mục đích tuyên truyền nội dung công văn rộng rãi, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại nội dung như sau:

Công văn 4217/TCT-CS
Nội dung Công văn 4217/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời Công văn số 1972/CT-TTHT đề ngày 17/06/2015 của Cục Thuế thành phô Đà Nẵng về việc vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

+ Tại Khoản 2 Điều 36 (trước đây là Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2005) quy định:

“Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kỉnh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. ”

+ Khoản 1, Điều 73 (trước đây là Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm 2005) quy định:

“Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm vể các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. ”

+ Khoản 1, Điều 183 (trước đây là Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2005) quy định:

“Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm- bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
– Tại Khoản I, Điều 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định:

“Điều 24. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Doanh nghiệp tư nhân có thế chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điểu kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cả nhân), hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

– Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“2. Sửa đổi Khoản 18, Điều 3 như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cố phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đôi tên tố chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp DNTN Anh Trọng do bà Hồ Thị Mỹ Linh là chủ doanh nghiệp chuyển đổi loại hình thành Công ty TNHH MTV Anh Trọng do bà Hồ Thị Mỹ Linh là chủ sở hữu, sau đó Công ty TNHH MTV Anh Trọng đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của DNTN Anh Trọng thì Công ty thuộc đối tượng không phải kê khai nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

Đăng trả lời
  • Các chủ đề liên quan
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Quay về

Quảng cáo trên trang Web BuaXua.VN