Bạn đang xem trang 5 / 5 trang

Re: Seo hiện nay thì nên tập chung đi link hay tập chung tối ưu

Đã gửi: 15/06/2020 - 14:15
gửi bởi Max13
Bác hiểu thế nào là Seo ạ, nếu seo mà không tối ưu, không đi link thì làm gì? Nếu bác có thể tự tin tối ưu đến 1 cách thần thánh nào đó để vượt mặt mọi đối thù thì cần gì đi link.
Đơn giản là Cả đi link và tối ưu thì mới có thể cạnh tranh tốt nhất được
Xem thêm tại: https://aliday.vn/amazon/AMD-Ryzen-5-16 ... QZJ28.html