Bạn đang xem trang 4 / 4 trang

Re: Seo hiện nay thì nên tập chung đi link hay tập chung tối

Đã gửi: 03/07/2017 - 14:19
gửi bởi kietpro90
savvy đã viết:tối ưu xong rồi đi link thì hiệu quả cao hơn b ạ. vì đi link nhiều mà website chưa tối ưu thì khó lên top lắm.
Bạn này nói đúng, mà đi link cần phải có chọn lọc nữa.