Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Gói cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt Joomla 2.5.6

Đã gửi: 21/02/2013 - 12:48
gửi bởi TruongLe
Lỗi này không liên quan đến tập tin ngôn ngữ, bạn nên kiểm tra lại các thiết lập tính năng đa ngôn ngữ của Joomla!