Bạn đang xem trang 1 / 32 trang

Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 03/10/2010 - 01:07
gửi bởi TruongLe
Mod_buaxua_floating là một Module được sử dụng miễn phí, nó có chức năng giúp hiển thị các Module của Joomla! (Menu, Banners, Images, Custom HTML,...) dưới dạng trượt hai bên trang web.

Các tính năng chính:
- Chọn vị trí trượt (bên trên, chính giữa, bên dưới) riêng cho mỗi bên.
- Cho phép chọn vị trí Module để trượt.
- Tự động canh giữa.
- Điều chỉnh các thông số kích thước của khung hiển thị.
- Điều chỉnh khoảng cách giữa khung hiển thị và trang web.
- Điều chỉnh tốc độ trượt và không trượt.
- Tự động ẩn khi cửa sổ của trình duyệt thu nhỏ.
- Tùy chỉnh CSS.

Cách thiết lập thông số:

- Show Title: No; Enabled: Yes; Position: debug; Module Assignment: On all pages.
- Left Floating / Right Floating: Chọn vị trí trượt cho khung hiển thị (trên, giữa, dưới)
- Main Content Width: Nhập kích thước chiều rộng của trang web.
- Floating speed: Tốc độ trượt; 0 = Không trượt; 1 = Tốc độ cao.
- Left Banner Width / Right Banner Width: Nhập kích thước chiều ngang của khung thị
- Left Banner Height / Right Banner Height: Nhập kích thước chiều cao của khung hiển thị
- Left Margin / Right Margin: Nhập khoảng cách giữa khung hiển thị với trang web.
- Left Position / Right Position: Tên của vị trí Module sẽ được hiển thị trong khung trượt.
- Left CSS / Right CSS: Tùy chọn thêm kiểu CSS cho khung trượt.

Cách sử dụng:

- Mở Module nào muốn trượt ra (thí dụ Module Banners).
- Enabled: Yes (Có)
- Position: Dùng bàn phím nhập dòng chữ buaxua_leftbox (nếu muốn Module này hiển thị bên trái) hoặc buaxua_rightbox (nếu muốn Module này hiển thị bên phải).
- Sau khi thực hiện xong thì Lưu lại.
buaxua-floating.jpg
buaxua-floating.jpg (7.02KiB)Đã xem 49445 lần
buaxua-floating-details.jpg
buaxua-floating-options.jpg
banner-floating.jpg
Mod_buaxua_floating is a simple and free module for Joomla!, can shows any (Menu, Banner, Images, Custom HTML,...) with floating.

Features :
- Selectable floating position (top, center, bottom)
- Selectable module position to float.
- Auto Centered.
- Adjustable width and positions.
- Adjustable speed/Stop floating.
- AutoHide when the browser window resized.
- Custom CSS.

Demo: https://www.joomtut.com/demo/buaxua-flo ... tings.html

Video tutorial - How to install and using Buaxua Floating module in Joomla! 2.5
https://www.joomtut.com/joomla-extensio ... video-clip

Download:

Please download Module Buaxua Floating at the website of our partner:
https://www.joomtut.com/joomla-extensio ... h-floating

Warning: Download module Buaxua Floating at other sites may be infected with viruses and malicious code.

How to use:

1/ Published mod_buaxua_floating on Debug position, select the page(s) you want to display (Menu Assignment, e.g.: Home or select All) and setting parameters. (see picture above)

2/ Open the module you want to floating (e.g.: mod_bannes, mod_mainmenu,...) and enter (type by keyboard) buaxua_leftbox (show on left side) or buaxua_rightbox (show on right side) in the Position of your module. (see picture above)
(You may select a Module position from the dropdown box of pre-defined positions or enter your own Module position by typing in the name.)

If you want to float this module on sites with different heights, please follow the instructions:

1/ Published mod_buaxua_floating on the page you want (Menu Assignment, e.g.: Home), set parameters for this module.

2/ Copy this module and Published it on other page, change the parameters for this module.

Your banner is now floating with different heights.

Note: You can also apply this way for any banners (images) with different sizes, remember that only one mod_buaxua_floating is published on the same page.

* If your template do not have Debug position, you must add the Debug position at the bottom of your template:

- Find:

Mã: Chọn tất cả

</body>
- Before add:

Mã: Chọn tất cả

<jdoc:include type="modules" name="debug" />
Your code looks like this:

Mã: Chọn tất cả

...
<jdoc:include type="modules" name="debug" />
</body> 
</html>
Settings for some templates:

Rhuk_milkyway, Ja_purity and other templates

Published Mod_buaxua_floating on position debug, published left banners (or modules) on position buaxua_leftbox and published right banners (or modules) on position buaxua_rightbox

Beez template:

Open file templates/beez/index.php

Find:

Mã: Chọn tất cả

<div id="all">
After add:

Mã: Chọn tất cả

<jdoc:include type="modules" name="bxfloating" />
Published Mod_buaxua_floating on position bxfloating, published left banners (or modules) on position buaxua_leftbox and published right banners (or modules) on position buaxua_rightbox

Notes: You can use any positions to replace for buaxua_leftbox and buaxua_rightbox.

Re: Mod_buaxua_floating Module trượt 2 bên cho Joomla! 1.5

Đã gửi: 04/10/2010 - 21:40
gửi bởi nguyenxuan08
Thanhk bac! ve thu phat, nhưng có hai cái lung lang hai ben rat nhức mat

Re: Mod_buaxua_floating Module trượt 2 bên cho Joomla! 1.5

Đã gửi: 05/10/2010 - 09:29
gửi bởi TruongLe
nguyenxuan08 đã viết:Thanhk bac! ve thu phat, nhưng có hai cái lung lang hai ben rat nhức mat
Cái nhức mắt đó chính là $$$ mà nhiều người muốn đó. :D

Hơn nữa nó tự động ẩn (Autohide), chỉ hiển thị khi cửa sổ của trình duyệt lớn hơn kích thước của trang web + bảng quảng cáo.

:)

Re: Mod_buaxua_floating Module trượt 2 bên cho Joomla! 1.5

Đã gửi: 08/10/2010 - 10:57
gửi bởi vietchoice
Thanks
Một modun quá hay, có thể tận dụng hết diện tích trang web, dễ dàng cài đặt và sử dụng.
Mình đã sử dụng cho trang của mình, tuy nhiên nếu bạn thêm hướng dẫn cài đặt và sử dụng bằng tiếng Anh và lựa chọn Bottom Adjust thì sẽ tốt hơn.
Thanks again!

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 06/11/2010 - 03:36
gửi bởi bboynonoyes
Modules rất hay! Nhưng bạn ơi! Mình dùng templates shopper_frenzy thì config ntn? :?