Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Module Buaxua Floating
(Vietnamese & English support)
Nội quy chuyên mục
Thành viên quảng cáo trong chuyên mục này sẽ bị cấm vĩnh viễn và xóa toàn bộ bài viết trên Diễn đàn.

* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết
Đã khóa
MtGWebsiteDesign
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết:4
Ngày tham gia:27/05/2011 - 03:43

Re: Module buaxua floating - the Banner Slider 2 Joomla!

Gửi bài gửi bởi MtGWebsiteDesign » 27/05/2011 - 15:12

Sorry I missed the bit debug than I've done now that the template is back to normal.

I've tested it with a couple of artisteer templates and it works okay if there isn't an image in the background of the template but it doesn't seem to work if there is an image in the background.

The template that I'm currently working on doesn't have an image so it's okay - probably something quirky with artisteer.

Thanks for your help.

Karen

Hình đại diện của thành viên
TruongLe
Thành viên
Thành viên
Bài viết:1691
Ngày tham gia:14/09/2010 - 20:20

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Gửi bài gửi bởi TruongLe » 27/05/2011 - 16:06

Hi MtGWebsiteDesign,

Can you send me or post the contents of the file "index.php" in the template folder? (/templates/wibrdtemplate10/index.php)

:)
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!

MtGWebsiteDesign
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết:4
Ngày tham gia:27/05/2011 - 03:43

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Gửi bài gửi bởi MtGWebsiteDesign » 28/05/2011 - 04:31

Here is the code from the /templates/wibrdtemplate10/index.php.
Thanks once again for your help.
Karen

Mã: Chọn tất cả

<?php
defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // no direct access
require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . 'functions.php';
$document = null;
if (isset($this))
 $document = & $this;
$baseUrl = $this->baseurl;
$templateUrl = $this->baseurl . '/templates/' . $this->template;
artxComponentWrapper($document);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" >
 <head>
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<jdoc:include type="head" />
 <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl; ?>/templates/system/css/system.css" type="text/css" />
 <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl; ?>/templates/system/css/general.css" type="text/css" />

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo $templateUrl; ?>/css/template.css" />
 <!--[if IE 6]><link rel="stylesheet" href="<?php echo $templateUrl; ?>/css/template.ie6.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
 <!--[if IE 7]><link rel="stylesheet" href="<?php echo $templateUrl; ?>/css/template.ie7.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
 <script type="text/javascript" src="<?php echo $templateUrl; ?>/script.js"></script>
 </head>
<body>
<div id="art-main">
<div class="art-Sheet">
  <div class="art-Sheet-tl"></div>
  <div class="art-Sheet-tr"></div>
  <div class="art-Sheet-bl"></div>
  <div class="art-Sheet-br"></div>
  <div class="art-Sheet-tc"></div>
  <div class="art-Sheet-bc"></div>
  <div class="art-Sheet-cl"></div>
  <div class="art-Sheet-cr"></div>
  <div class="art-Sheet-cc"></div>
  <div class="art-Sheet-body">
<div class="art-Header">
  <div class="art-Header-png"></div>
  <div class="art-Header-jpeg"></div>
<div class="art-Logo">
 <h1 id="name-text" class="art-Logo-name"><a href="<?php echo $baseUrl; ?>/">Women in Business & Regional Development</a></h1>
 <div id="slogan-text" class="art-Logo-text">Our mission is to stimulate business, wealth and creativity in the community</div>
</div>


</div>
<jdoc:include type="modules" name="user3" />
<jdoc:include type="modules" name="banner1" style="artstyle" artstyle="art-nostyle" />
<?php echo artxPositions($document, array('top1', 'top2', 'top3'), 'art-block'); ?>
<div class="art-contentLayout">
<div class="art-<?php echo artxCountModules($document, 'right') ? 'content' : 'content-wide'; ?>">

<?php
 echo artxModules($document, 'banner2', 'art-nostyle');
 if (artxCountModules($document, 'breadcrumb'))
  echo artxPost(null, artxModules($document, 'breadcrumb'));
 echo artxPositions($document, array('user1', 'user2'), 'art-article');
 echo artxModules($document, 'banner3', 'art-nostyle');
?>
<?php if (artxHasMessages()) : ?><div class="art-Post">
  <div class="art-Post-body">
<div class="art-Post-inner">
<div class="art-PostContent">

<jdoc:include type="message" />

</div>
<div class="cleared"></div>

</div>

		<div class="cleared"></div>
  </div>
</div>
<?php endif; ?>
<jdoc:include type="component" />

<?php echo artxModules($document, 'banner4', 'art-nostyle'); ?>
<?php echo artxPositions($document, array('user4', 'user5'), 'art-article'); ?>
<?php echo artxModules($document, 'banner5', 'art-nostyle'); ?>
</div>
<?php if (artxCountModules($document, 'right')) : ?>
<div class="art-sidebar1"><?php echo artxModules($document, 'right', 'art-block'); ?>
</div>
<?php endif; ?>

</div>
<div class="cleared"></div>

<?php echo artxPositions($document, array('bottom1', 'bottom2', 'bottom3'), 'art-block'); ?>
<jdoc:include type="modules" name="banner6" style="artstyle" artstyle="art-nostyle" />
<div class="art-Footer">
 <div class="art-Footer-inner">
 <?php echo artxModules($document, 'syndicate'); ?>
 <div class="art-Footer-text">
 <?php if (artxCountModules($document, 'copyright') == 0): ?>
<p>Copyright &copy; 2009 ---.<br />
All Rights Reserved.</p>

 <?php else: ?>
 <?php echo artxModules($document, 'copyright', 'art-nostyle'); ?>
 <?php endif; ?>
 </div>
 </div>
 <div class="art-Footer-background"></div>
</div>

		<div class="cleared"></div>
  </div>
</div>
<div class="cleared"></div>
<p class="art-page-footer"><a href="http://www.artisteer.com/?p=joomla_templates">Joomla template</a> created with Artisteer.</p>
</div>

</body> 
</html>

Hình đại diện của thành viên
TruongLe
Thành viên
Thành viên
Bài viết:1691
Ngày tham gia:14/09/2010 - 20:20

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Gửi bài gửi bởi TruongLe » 28/05/2011 - 09:16

You must add the debug position at the bottom of your template:

Find:

Mã: Chọn tất cả

</body>
Before add:

Mã: Chọn tất cả

<jdoc:include type="modules" name="debug" />
Your code looks like this:

Mã: Chọn tất cả

...
<jdoc:include type="modules" name="debug" />
</body> 
</html>
:)
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!

MtGWebsiteDesign
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết:4
Ngày tham gia:27/05/2011 - 03:43

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Gửi bài gửi bởi MtGWebsiteDesign » 29/05/2011 - 04:04

Thank you so much. That worked! It means I'll be able to use this on most of my websites since I tend to create my templates with artisteer.

I've given you an excellent review on joomla extensions.

K.

Đã khóa
 • Các chủ đề liên quan
  Trả lời
  Xem
  Bài viết mới nhất

Quay về