Bạn đang xem trang 31 / 32 trang

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 27/11/2012 - 14:46
gửi bởi david10
Mình cài đặt thì bị lỗi này :JFolder::create: Infinite loop detected
Warning: Failed to move file!


Không hiểu sao lại như vậy nữa ?

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 28/11/2012 - 00:11
gửi bởi TruongLe
Bạn hãy kiểm tra lại thông số đường dẫn đến thư mục tmp trong Global Configuration và thuộc tính của các thư mục phải cho phép ghi xóa.

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 17/04/2013 - 15:51
gửi bởi david10
Mình đang sử dụng template youBooks.
Temp này không có debug. Mình k biết thêm nó ở đâu. Mình chọn các vị trí khác thì k hiện
Mong bạn giúp mình. Cảm ơn nhiều !

Đây là code của template :

Mã: Chọn tất cả

<?php
/*======================================================================*\
|| #################################################################### ||
|| # Youjoomla LLC - YJ- Licence Number XXX
|| # Licensed to - insecurity.ro
|| # ---------------------------------------------------------------- # ||
|| # Package - Joomla Template based on YJSimpleGrid Framework     ||
|| # Copyright (C) 2010 Youjoomla LLC. All Rights Reserved.      ||
|| # license - PHP files are licensed under GNU/GPL V2         ||
|| # license - CSS - JS - IMAGE files are Copyrighted material    ||
|| # bound by Proprietary License of Youjoomla LLC           ||
|| # for more information visit http://www.youjoomla.com/license.html  ||
|| # Redistribution and modification of this software         ||
|| # is bounded by its licenses                     ||
|| # websites - http://www.youjoomla.com | http://www.yjsimplegrid.com ||
|| #################################################################### ||
\*======================================================================*/
/* 
	YJSG Framework version Stable 1.0.10
*/
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted index access' );
define( 'TEMPLATEPATH', dirname(__FILE__) );
require( TEMPLATEPATH.DS."yjsgcore/yjsg_core.php");/* YJSGFramework main functions*/
require(TEMPLATEPATH.DS."yjsgcore/".$yjsg_getmain.""); /* 2 default views | yjsg_main.php = desktop | yjsg_mobile.php = mobile devices */
?>

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 17/04/2013 - 23:08
gửi bởi TruongLe
david10 đã viết:Mình đang sử dụng template youBooks.
Temp này không có debug. Mình k biết thêm nó ở đâu. Mình chọn các vị trí khác thì k hiện
Mong bạn giúp mình. Cảm ơn nhiều !
Bạn hãy thử vị trí khác như absolute hoặc analytics

Do các template có cấu trúc khác nhau nên bạn hãy liên hệ với tác giả để được trợ giúp cách chỉnh sửa nó.

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 18/04/2013 - 15:50
gửi bởi quyenhong
david10 đã viết:Mình đang sử dụng template youBooks.
Temp này không có debug. Mình k biết thêm nó ở đâu. Mình chọn các vị trí khác thì k hiện
Mong bạn giúp mình. Cảm ơn nhiều !

Đây là code của template :

Mã: Chọn tất cả

<?php
/*======================================================================*\
|| #################################################################### ||
|| # Youjoomla LLC - YJ- Licence Number XXX
|| # Licensed to - insecurity.ro
|| # ---------------------------------------------------------------- # ||
|| # Package - Joomla Template based on YJSimpleGrid Framework     ||
|| # Copyright (C) 2010 Youjoomla LLC. All Rights Reserved.      ||
|| # license - PHP files are licensed under GNU/GPL V2         ||
|| # license - CSS - JS - IMAGE files are Copyrighted material    ||
|| # bound by Proprietary License of Youjoomla LLC           ||
|| # for more information visit http://www.youjoomla.com/license.html  ||
|| # Redistribution and modification of this software         ||
|| # is bounded by its licenses                     ||
|| # websites - http://www.youjoomla.com | http://www.yjsimplegrid.com ||
|| #################################################################### ||
\*======================================================================*/
/* 
	YJSG Framework version Stable 1.0.10
*/
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted index access' );
define( 'TEMPLATEPATH', dirname(__FILE__) );
require( TEMPLATEPATH.DS."yjsgcore/yjsg_core.php");/* YJSGFramework main functions*/
require(TEMPLATEPATH.DS."yjsgcore/".$yjsg_getmain.""); /* 2 default views | yjsg_main.php = desktop | yjsg_mobile.php = mobile devices */
?>
chào bác!
vị trí debug thường nó nằm ở gần dưới cùng trong file index.php của temp bạn đang dùng.
Bạn vui lòng đọc lại cách tại module trong joomla rồi tiến hành thêm module này vào nhé!
Nếu ko làm đc vui lòng liên hệ: yahoo: webmaster_kienanh_vn để được trợ giúp :)