Bạn đang xem trang 29 / 32 trang

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 28/07/2012 - 08:13
gửi bởi quyenhong
Cảm ơn BQT!

Mình ko nghĩ có mod này, mình toàn làm tay thôi! :)

Mình sẽ thử ngay

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 17/08/2012 - 17:53
gửi bởi hungnv85
Đã cài đặt thành công, module này rất hay... Thanks buaxua.

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 06/09/2012 - 02:25
gửi bởi dingbusan
I have made to donate already, pls kindly check!

I wanna to use your Buaxua Floating Module(1.5.3) (Joomla 1.5.26), everything is fine after set up, except the floating banner won't show on Homepage & Article pages, pls kindly help!

By the way could u pls help to remove the backlink of the module also? thanks a lot!

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 06/09/2012 - 06:29
gửi bởi TruongLe
dingbusan đã viết:I have made to donate already, pls kindly check!

I wanna to use your Buaxua Floating Module(1.5.3) (Joomla 1.5.26), everything is fine after set up, except the floating banner won't show on Homepage & Article pages, pls kindly help!

By the way could u pls help to remove the backlink of the module also? thanks a lot!
Please, check your mail (also spam box). Module buaxua floating work well on ja_ores template.

Re: Module buaxua floating - Banner trượt 2 bên cho Joomla!

Đã gửi: 10/09/2012 - 16:51
gửi bởi thangngo88
hic cả nhà giúp em với em mới làm về web lên còn gà lắm em có làm theo topic hướng dẫn và em muốn áp dụng vào web em mới làm mà không thể nào được hic..không biết em có làm sai j không nữa mong được cả nhà giúp đỡ