Diễn đàn hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức - Kinh nghiệm - BuaXua.vn Content not clickable when published Module Buaxua Floating?

Hôm nay, 20/11/2017 - 22:30

Múi giờ UTC + 7 GiờNội quy chuyên mục


Các bài viết sẽ bị xóa mà không cần thông báo nếu vi phạm một trong các qui định sau:
1. Tiêu đề không rõ ràng, trùng lắp, không dấu tiếng Việt, viết hoa toàn bộ, kèm theo địa chỉ web, kèm theo thông tin quảng cáo.
2. Nội dung vi phạm Qui định của Diễn đàn.
3. Nội dung quảng cáo dưới mọi hình thức (có liên kết, text-link, back-link, thông tin liên hệ,...)
4. Bài viết không dấu, sai lỗi chính tả, nội dung lập đi lập lại, được viết hoa toàn bộ.
5. Bài viết vi phạm bản quyền hoặc không ghi rõ nguồn gốc khi đăng lại từ nơi khác.
Thành viên nào quảng cáo trong chuyên mục này sẽ bị cấm vĩnh viễn và xóa toàn bộ bài viết trên Diễn đàn.Chuyên mục đã khóa Chủ đề này đã bị khoá, bạn không thể sửa những bài viết của mình hay trả lời bài viết thêm nữa.
Gửi bàiĐã gửi: 22/08/2011 - 16:41 
BrandonLee

Ngoại tuyến

Thành viên mới

Thành viên mới

Ngày tham gia: 22/08/2011 - 16:33
Bài viết: 5
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
I can not click the content? It works with one of my templates, however, my main template did not have the debug position. I added it PS I can not click on the content? Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này. ... mp;lang=en

không có thể bấm vào nội dung? Nó hoạt động với một trong các mẫu của tôi, tuy nhiên, mẫu chính của tôi không có vị trí gỡ lỗi. tôi không có thể bấm vào nội dung?


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: 22/08/2011 - 18:31 
Hình đại diện của thành viên TruongLe

Ngoại tuyến

Thành viên

Thành viên

Ngày tham gia: 14/09/2010 - 20:20
Bài viết: 1669
Đã cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 642 lần
Hello BrandonLee,

Content not clickable when published Module Buaxua Floating?
=> Please send me a link to the page(s) that is Module Buaxua Floating

Your template is created by Artisteer. You can open the index.php of the current Template to check the debug position.

The code looks like:
Mã:
....
<?php echo $view->position('debug'); ?>
</body>
</html>


:)

___________________________________________________
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: 23/08/2011 - 02:29 
BrandonLee

Ngoại tuyến

Thành viên mới

Thành viên mới

Ngày tham gia: 22/08/2011 - 16:33
Bài viết: 5
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Thank you, Actually I purchased this template. The section of my site rằng Buaxua Floating mod works with is an Artisteer template. Ive Tried to just add the code [code] <?php echo $view-?> position ('debug');?&gt; [/ code] above the body tag pen I keep getting a "Parse error: syntax error, unexpected T_ECHO in / hermes/bosweb/web021/b217/ywh.growadmin/templates/theme668/index . php on line 286 "What else could it be? I Appreciate your help TruongLe:)

***EDIT***
I realized the $view tag is not defined... Ive tried several different approaches to integrate the mod.... and have been unsuccessful


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: 23/08/2011 - 07:19 
Hình đại diện của thành viên TruongLe

Ngoại tuyến

Thành viên

Thành viên

Ngày tham gia: 14/09/2010 - 20:20
Bài viết: 1669
Đã cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 642 lần
Can you send me or post the contents of the file "index.php" in the template folder?

___________________________________________________
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: 23/08/2011 - 07:52 
BrandonLee

Ngoại tuyến

Thành viên mới

Thành viên mới

Ngày tham gia: 22/08/2011 - 16:33
Bài viết: 5
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
[Quote = "TruongLe"] Can you send me or post the contents of the file "index.php" in the template folder [/ quote]

Yes sir,

Mã:
<?php
/**
 * @version                $Id: index.php 20196 2011-01-09 02:40:25Z ian $
 * @package                Joomla.Site
 * @subpackage        tpl_beez2
 * @copyright        Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license                GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

// No direct access.
defined('_JEXEC') or die;
$path = $this->baseurl.'/templates/'.$this->template;
error_reporting( E_ERROR );

// check modules
$showRightColumn        = ($this->countModules('position-3') or $this->countModules('position-6') or $this->countModules('position-8'));
$showbottom                        = ($this->countModules('position-9') or $this->countModules('position-10') or $this->countModules('position-11') or $this->countModules('user1'));
$showleft                        = ($this->countModules('position-4') or $this->countModules('position-7') or $this->countModules('position-5'));JHTML::_('behavior.framework', true);

// get params
$color              = $this->params->get('templatecolor');
$logo               = $this->params->get('logo');
$logo_sub               = $this->params->get('logo_sub');
$navposition        = $this->params->get('navposition');
$app                = JFactory::getApplication();
$templateparams     = $app->getTemplate(true)->params;
$leftcolgrid      = $this->params->get('Leftcolgrid');
$rightcolgrid      = $this->params->get('Rightcolgrid');
$twitteraccout      = $this->params->get('twitteraccout');
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>" >
<?php
if ($this->countModules('left') == 0):?>
<?php $leftcolgrid   = "0";?>
<?php endif; ?>
<?php
if ($this->countModules('right') == 0):?>
<?php $rightcolgrid   = "0";?>
<?php endif; ?>
 <?php
  $itemid = JRequest::getVar('Itemid');
  $menu = &JSite::getMenu();
  $active = $menu->getItem($itemid);
  $params = $menu->getParams( $active->id );
  $pageclass = $params->get( 'pageclass_sfx' );
?>
        <head>
                <jdoc:include type="head" />
               
                <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/position.css" type="text/css" media="screen,projection" />
                <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/layout.css" type="text/css" media="screen,projection" />
                <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/print.css" type="text/css" media="Print" />
                <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/personal.css" type="text/css" media="screen,projection" />
                 <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/general.css" type="text/css" media="screen,projection" />
                 <link href="<?php echo $path ?>/css/jbgallery-2.0.css" id="jbgallery-css" rel="stylesheet" media="javascript-screen" />
<?php
        $files = JHtml::_('stylesheet', 'templates/theme703/css/general.css',null,false,true);
        if ($files):
                if (!is_array($files)):
                        $files = array($files);
                endif;
                foreach($files as $file):
?>
                <link rel="stylesheet" href="<?php echo $file;?>" type="text/css" />
<?php
                 endforeach;
        endif;
?>

                <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/hide.js"></script>
               
                <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/jquery-1.4.2.min.js"></script>
                <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/jbgallery-2.0.js"></script>
                <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/cufon-yui.js"></script>
                <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/cufon-replace.js"></script>
                <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/MgOpen_Moderna_700.font.js"></script>
                <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/MgOpen_Modata_oblique_700.font.js"></script>
                <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/jquery.cycle.all.min.js"></script>
                <script type="text/javascript">
               var $j = jQuery.noConflict();
               $j(window).load(function(){
               $j('#jbg-menu').hover(
                     function() {
                        $j(this).addClass("display_block");
                     },
                     function() {
                        $j(this).removeClass("display_block");       
                     }
                  );
               });
               $j(document).ready(function(){
                  $j('#top_sub_menu ul li.parent').hover(
                     function() {
                        $j(this).addClass("actives");
                        $j(this).find('> ul').stop(false, true).fadeIn();
                        $j(this).find('>ul ul').stop(false, true).fadeOut('fast');
                        Cufon.refresh();
                     },
                     function() {
                        $j(this).removeClass("actives");       
                        $j(this).find('ul').stop(false, true).fadeOut('fast');
                        Cufon.refresh();
                     }
                  );
                  
                  $j('.ulwrapper').hover(
                     function() {
                        $j('.parent').addClass("active_tab");
                        Cufon.refresh();
                     },
                     function() {
                        $j('.parent').removeClass("active_tab");
                        Cufon.refresh();       
                     }
                  );
                  $j('#top_sub_menu .menu > .parent').append('<span class="arrow_bottom"></span>')
               });
               $j(document).ready(function(){
                  $j('#main_bg ul li.parent').hover(
                     function() {
                        $j(this).addClass("actives");
                        $j(this).find('> ul').stop(false, true).fadeIn();
                        $j(this).find('>ul ul').stop(false, true).fadeOut('fast');
                        Cufon.refresh();
                     },
                     function() {
                        $j(this).removeClass("actives");       
                        $j(this).find('ul').stop(false, true).fadeOut('fast');
                        Cufon.refresh();
                     }
                  );
                  $j('#main_bg .menu > li > ul > .parent > a > strong').append('<span class="arrow_bottom"></span>')
                  $j('#s7').cycle({
                     fx: 'fade',
                     next:   '#next2',
                      prev:   '#prev2'
                  });
               });

            </script>
                 <style>
            #content_bg, #footer, #header ul.menu ul li a strong, .login_button input, .login_button button, .readmore, input.button {
                  behavior:url(<?php echo $path ?>/PIE.php)
             }
            </style>
      <!--[if lt IE 7]>
            <div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'>
                <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://www.theie6countdown.com/images/upgrade.jpg" border="0"  alt="" /></a>
            </div>
        <![endif]-->
        </head>
      <?php
            $menu = & JSite::getMenu();
            if ($menu->getActive() == $menu->getDefault()) {?>
            <script type="text/javascript">
         $j(document).ready(function(){
                $j(".jbgallery").jbgallery({
                    menu : "numbers",
                    style: "original",
                    slideshow   : true,
               current  : 1,
               clickable : false
                });
            });
      </script>

            <body class=" <?php echo $pageclass; ?>">
            <?php
            } else {?>
            <script type="text/javascript">
            $j(document).ready(function(){
                $j(".jbgallery").jbgallery({
                    menu : "numbers",
                    style: "original",
                    slideshow   : false,
               current  : 2,
               clickable : false
                });
            });
          </script>
             <body class="all <?php echo $pageclass; ?>">
            <?php }
            ?>
       
        <jdoc:include type="modules" name="position-13"  />
       

        <div id="jbg-content" class="alls">
        <div class="logoheader">

                                        <h1 id="logo">

                                        <?php if ($logo): ?>
                                        <a href="<?php echo $this->baseurl?>"><img src="<?php echo $this->baseurl ?>/<?php echo htmlspecialchars($logo); ?>"  alt="<?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle'));?>" /></a>
                             <?php endif;?>
                                        <?php if (!$logo ): ?>
                                        <?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle'));?>
                                        <?php endif; ?>
                                        <span class="header1">
                                        <?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitedescription'));?>
                                        </span></h1>
                                </div>
        <?php if($this->countModules('position-1')) : ?>
        <div id="top_sub_menu"><jdoc:include type="modules" name="position-1" /></div>
        <?php endif; ?>
               <div id="header">
                      <div class="head">
                               
                                <div class="logoheader_sub">
                                        <h1 id="logo">

                                        <?php if ($logo): ?>
                                        <a href="<?php echo $this->baseurl?>"><img src="<?php echo $this->baseurl ?>/<?php echo htmlspecialchars($logo_sub); ?>"  alt="<?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle'));?>" /></a>
                             <?php endif;?>
                                        <?php if (!$logo ): ?>
                                        <?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle'));?>
                                        <?php endif; ?>
                                        <span class="header1">
                                        <?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitedescription'));?>
                                        </span></h1>
                                </div><!-- end logoheader -->
                                       
                                       

                       </div> </div><!-- end header --> 
                       

                        <div id="content_bg">
                          <?php if($this->countModules('article1')) : ?>
                          <div id="article">
                            <jdoc:include type="modules" name="article1" style="xhtml" />
                          </div>
                          <?php endif; ?>
                        <div id="content" class="container_24">
                       
                        <div id="maincolbck">
                           <?php if($this->countModules('right')) : ?>
                          <div id="sidebar-2">
                            <jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml" />
                          </div>
                          <?php endif; ?>
                          <div id="maincolumn" class="grid_<?php echo (24-$leftcolgrid-$rightcolgrid)-3;?> omega">
                          <div class="container">
                            <jdoc:include type="modules" name="breadcrumbs" style="xhtml" />
                                            <?php if ($this->getBuffer('message')) : ?>
                                                        <div class="error">
                                                                <h2>
                                                                        <?php echo JText::_('JNOTICE'); ?>
                                                                </h2>
                                                                <jdoc:include type="message" />
                                                               
                                                        </div>
                                                <?php endif; ?>
                            <jdoc:include type="component" />
                          </div>
                         </div>
                        </div>
                        <div class="clear"> </div>
                       </div>
                       </div>
                       <jdoc:include type="modules" name="position-10" />
                       <div id="footer-outer"><?php if($this->countModules('position-2')) : ?><div id="main_bg"><jdoc:include type="modules" name="position-2" /></div><?php endif; ?><div id="footer-sub"><div id="footer">
                        
                                        <p class="copy">
                                                  <?php echo JText::_('GROW &copy; 2011');?> <a href="#">Privacy Policy </a>   <br/>

                                        </p>
                                     


                                </div><!-- end footer -->

                        </div>

                </div>       
      </div>

<jdoc:include type="modules" name="debug" />
        </body>
</html>


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Chuyên mục đã khóa Chủ đề này đã bị khoá, bạn không thể sửa những bài viết của mình hay trả lời bài viết thêm nữa.
 Bạn đang xem trang 1 / 3 trang [ 13 bài viết ] [Chuyển đến trang] 1, 2, 3  >>

Các chủ đề liên quan


Múi giờ UTC + 7 Giờ


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến: