Bạn đang xem trang 3 / 3 trang

Re: Clip TV đoạt giải thưởng CNTT đúng ngày sinh nhật 1 năm

Đã gửi: 01/01/2018 - 15:07
gửi bởi khido12
Clip tv sử dụng trên giao diện của 4 thiết bị cùng một lúc với 1 tài khoản, mình thấy điều này là khá tiện lợi cho người dùng .