Bạn đang xem trang 5 / 7 trang

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Đã gửi: 19/06/2017 - 09:43
gửi bởi hoangcuong
Giáo trình học lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Đã gửi: 23/06/2017 - 10:12
gửi bởi hoangcuong
Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Đã gửi: 10/07/2017 - 10:20
gửi bởi hoangcuong
Giáo trình học lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Đã gửi: 18/07/2017 - 10:28
gửi bởi hoangcuong
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp của Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia.

Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Đã gửi: 26/07/2017 - 08:30
gửi bởi hoangcuong
Giáo trình học lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.