Diễn đàn Hỏi Đáp - BuaXua.vn
https://www.buaxua.vn/forum/

Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
https://www.buaxua.vn/forum/viewtopic.php?f=42&t=429076
Bạn đang xem trang 5 / 7 trang

Người gửi:  hoangcuong [ 19/06/2017 - 09:43 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Giáo trình học lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

Người gửi:  hoangcuong [ 23/06/2017 - 10:12 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

Người gửi:  hoangcuong [ 10/07/2017 - 10:20 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Giáo trình học lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

Người gửi:  hoangcuong [ 18/07/2017 - 10:28 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp của Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia.

Người gửi:  hoangcuong [ 26/07/2017 - 08:30 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: Khai giảng lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Giáo trình học lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

Bạn đang xem trang 5 / 7 trang Múi giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/