Bạn đang xem trang 2 / 7 trang

Re: Khai giảng lớp Quản Lý & Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 09/12/2016 - 09:47
gửi bởi hoangcuong
Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất ,với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM

Re: Khai giảng lớp Quản Lý & Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 15/12/2016 - 08:22
gửi bởi hoangcuong
Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất ,với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM

Re: Khai giảng lớp Quản Lý & Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 09/01/2017 - 10:44
gửi bởi hoangcuong
Phòng học và thực hành được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, giờ học được tổ chức linh hoạt.

Re: Khai giảng lớp Quản Lý & Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 16/02/2017 - 10:36
gửi bởi hoangcuong
Khóa học nhằm mục đích trang bị cho học viên một nền tảng kiến thức mang tính thực tiễn cao về quy trình quản lý và tổ chức sự kiện, các kỹ năng cần thiết để xây dựng một kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

Re: Khai giảng lớp Quản Lý & Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 22/02/2017 - 09:33
gửi bởi hoangcuong
Khóa học nhằm mục đích trang bị cho học viên một nền tảng kiến thức mang tính thực tiễn cao về quy trình quản lý và tổ chức sự kiện, các kỹ năng cần thiết để xây dựng một kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.