Bạn đang xem trang 5 / 7 trang

Re: Lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 15/08/2017 - 14:07
gửi bởi uyentran123
Giáo trình học lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

Re: Lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 18/08/2017 - 10:28
gửi bởi uyentran123
Giáo trình học lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

Re: Lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 23/08/2017 - 09:23
gửi bởi uyentran123
Giáo trình học lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

Re: Lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 28/08/2017 - 15:28
gửi bởi uyentran123
Khóa đào tạo Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp tại CED được thiết kế với sự tham gia giảng dạy của các Giảng viên - Chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng nhằm trang bị cho học viên các quan điểm mới về dịch vụ chăm sóc khách hàng, cách nắm bắt tâm lý và hành vi khách hàng, cách xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng,... để triển khai các dịch vụ chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Re: Lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Đã gửi: 05/09/2017 - 17:06
gửi bởi uyentran123
Giáo trình học lớp Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.