Học xây dựng: hình thức xét học bạ thpt 2015

Thảo luận các vấn đề về đào tạo, tuyển sinh,...
Nội quy chuyên mục
Thành viên đăng quảng cáo linh tinh, sai sự thật trong chuyên mục này sẽ bị xóa toàn bộ bài viết và cấm vĩnh viễn tham gia Diễn đàn.

* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết
Đăng trả lời
anhnd88
Thành viên
Thành viên
Bài viết: 111
Ngày tham gia: 03/10/2014 - 16:07
Đến từ: hà nội
Liên hệ:

Học xây dựng: hình thức xét học bạ thpt 2015

Gửi bài gửi bởi anhnd88 » 18/05/2015 - 11:41

<div>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial; font-size: 25px; line-height: 37.5px;">Trường <a href="http://xn--cao%20ng%20xy%20dng%20s%201-0ic07kk835cd1ac3a/" target="_blank">Cao đẳng Xây dựng số 1</a> trực thuộc bộ <a href="http://xn--cao%20ng%20xy%20dng%20s%201-0ic07kk835cd1ac3a/" target="_blank">xây dựng</a>, là trường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hàng năm nhà trường đã đào tạo hàng nghìn kỹ sư phục vụ cho nhu cầu của xã hội.</span></div>
<div>
<span style="color: #333333; font-family: Arial;"><span style="background-color: white; font-size: 25px; line-height: 37.5px;">Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy trường <a href="http://congdong.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-cao-dang-xay-dung-so-1-hinh-thuc-xet-tuyen-hoc-ba.html" target="_blank">Cao đẳng xây dựng số 1 </a>hình thức <a href="http://congdong.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-cao-dang-xay-dung-so-1-hinh-thuc-xet-tuyen-hoc-ba.html" target="_blank">xét học bạ THPT</a>.</span></span></div>
<div class="fl100 s_detail " style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; float: left; font-family: Arial; font-stretch: normal; line-height: 1.6em; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; width: 736.75px;">
<h1 style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 36px; font-weight: 400; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px;">
<a href="http://www.xettuyenhocba.com/xet-tuyen-hoc-ba.html" style="background: 0px 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #428bca; display: inline; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;"><img alt="xét tuyển ngành xây dựng 2105" src="http://6.img.izshop.vn/xettuyenhocba/images/x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh.jpg" style="border: 0px; box-sizing: border-box; height: 417px; margin: 0px; max-width: 100%; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 648px;" /></a></h1>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; padding: 0px;">
<br /></div>
<h1 style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 36px; font-weight: 400; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px;">
<u style="border: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015.</span></span></span></u></h1>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm học 2015</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; font-weight: 700; line-height: 19.2000007629395px; margin: 0px; padding: 0px;">1. Ngành đào tạo - Hệ đào tạo</span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">1.1. Cao đẳng chính quy:</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Ngành Quản lý xây dựng</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">1.2: Cao đẳng liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp:</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Ngành kế toán</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<br /></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px;">2: Phương thức học</span></span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Học tập chung</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<br /></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px;">3: Đối tượng tuyển sinh</span></span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">-&nbsp;<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 19.2000007629395px; margin: 0px; padding: 0px;">Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, TCCN</span></span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<br /></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px;">4: Hình thức tuyển sinh</span></span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Tuyển sinh theo 2 hình thức.</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">+<a href="http://www.xettuyenhocba.com/xet-tuyen-hoc-ba/xet-tuyen-hoc-ba-2015-truong-cao-dang-xay-dung-so-1.html" target="_blank"> Xét tuyển học bạ</a> lớp 12</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<br /></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px;">5: Tổ hợp môn xét tuyển</span></span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;">1: Toán, Vật lý, Hóa học</span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">2: Toán, Vật lý, Anh văn</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">3: Toán, Ngữ văn, Anh văn</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; padding: 0px;">
<br /></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px;">6: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh</span></span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;">- Hồ sơ &nbsp;xét tuyển hệ cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo; hệ TCCN, TCN, SCN theo mẫu của trường.</span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;">- Lệ phí thi tuyển, xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; margin: 0px; padding: 0px;">
</div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; line-height: 19.2000007629395px; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px;">Văn phòng tiếp nhận hồ sơ:</span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">Phòng 102, Nhà B, Số 5 đường Mỹ đình, phường Mỹ đình 2, quận Nam từ liêm, Hà Nội</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">Điện thoại: <b>043.7965142 | 0909.337.269</b></span></span></span></div>
<h4 style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">Hotline: <b><span style="color: red; font-size: x-large;">0989.591.150</span></b></span></span></span></h4>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">Website:&nbsp;<a href="http://www.congdong.edu.vn/" style="background: 0px 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #428bca; display: inline; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">www.congdong.edu.vn</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.xettuyenhocba.com/" style="background: 0px 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #428bca; display: inline; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">www.xettuyenhocba.com</a></span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">Email:&nbsp;<a href="http://anhnd@congdong.edu.vn/" style="background: 0px 0px; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #428bca; display: inline; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">anhnd@congdong.edu.vn</a></span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<hr style="border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-top-style: solid; box-sizing: content-box; height: 0px; margin: 20px 0px; padding: 0px;" />
<hr style="border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-top-style: solid; box-sizing: content-box; height: 0px; margin: 20px 0px; padding: 0px;" />
<div style="border: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">
<u style="border: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; &nbsp;QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC</span></u></div>
</div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Sau khi tốt nghiệp được liên thông lên bậc học cao hơn tại trường hoặc các trường khác có cùng chuyên ngành đào tạo theo quy chế của Bộ GD&ĐT.</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Được học tập trong môi trường có cơ sở vật chất tốt.</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Học sinh sinh viên học khá, giỏi được cấp học bổng.</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Được mượn, đọc các tài liệu học tập của thư viện trường miễn phí.</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước.</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên.</span></span></span></div>
<div style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 1.2em; margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: 'times new roman', times, serif; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; margin: 0px; padding: 0px;">- Học sinh sinh viên khi vào trường đang học hoặc đã tốt nghiệp nếu có nguyện vọng Nhà trường sẽ tạo điều kiện để được đi học tập và làm việc có thời hạn ở Nhật Bản và CHLB Đức với mức lương từ 1200USD/tháng trở lên (tùy quốc gia).</span></span></span></div>
</div>

Đăng trả lời
  • Các chủ đề liên quan
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Quay về

Quảng cáo trên trang Web BuaXua.VN