Bạn đang xem trang 10 / 28 trang

Re: Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn các lớp kế toán ngắn hạn

Đã gửi: 23/12/2014 - 15:35
gửi bởi trungtamgec
Có sự phân định giữa những nhà quản trị tài chính sẽ muốn dành nhiều thời gian của họ làm và những gì họ thực sự làm. Một tỷ lệ đáng kể thời gian của họ dành phân tích ngân hàng và chi nhánh hoạt động, mà thường dựa trên hoặc dữ liệu không chính xác.

Re: Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn các lớp kế toán ngắn hạn

Đã gửi: 25/12/2014 - 16:01
gửi bởi trungtamgec
Vai trò trong quản trị nhân sự
Tham khảo khóa học tại: Vui lòng đăng ký thành viên và đăng nhập để xem nội dung này.

Khóa học quản trị nhân sự nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật cần thiết giúp quản lý nhân viên trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa học, học viên có thể: thừa nhận vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức.
-su/

Re: Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn các lớp kế toán ngắn hạn

Đã gửi: 27/12/2014 - 16:08
gửi bởi trungtamgec
ĐC: Số 2/9 Đường Đồng Khởi, P.Tân Hiêp, Biên Hòa , Đồng Nai (Đối diện Đài Truyền Hình Đồng Nai)
ĐT: (08) 2214 2838
Thời gian học: chiều thứ 7 (18h - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 8h - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần

Re: Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn các lớp kế toán ngắn hạn

Đã gửi: 30/12/2014 - 15:15
gửi bởi trungtamgec
Có bộ nhất định các nguyên tắc kế toán tiêu chuẩn cần được theo sau bởi tất cả các tổ chức, mà còn mang lại tính thống nhất, làm cho nó dễ dàng cho một so sánh trực tiếp. Kế toán là một trong những nghề lâu đời nhất và thấy trong mọi ngành công nghiệp.

Re: Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn các lớp kế toán ngắn hạn

Đã gửi: 31/12/2014 - 16:16
gửi bởi trungtamgec
Mục tiêu khóa đào tạo kế toán
Xem làm thế nào để nhập biểu đồ thông tin tài khoản thông qua một bảng tính xuất nhập khẩu.
Khám phá cách để gán mã thuế để hội nhập, sử dụng tài khoản nhóm và lập bản đồ tài khoản tiêu chuẩn
Loại điều chỉnh xem xét để trình bày thích hợp trong báo cáo tài chính hoặc tờ khai thuế