Bạn đang xem trang 5 / 5 trang

Re: Cho mình hỏi sử dụng màn hình nào chất lượng cho phòng g

Đã gửi: 31/01/2017 - 13:47
gửi bởi thatnguyen1990
Khuyên chân thành bác chủ thớt nên mua màn hính hãng, mình đã kinh nghiệm 1 lần đầu tư 20 cái màn cũ cho phòng net đây

Re: Cho mình hỏi sử dụng màn hình nào chất lượng cho phòng g

Đã gửi: 31/01/2017 - 14:01
gửi bởi tuanlymo78
Không biết bác thớt có nhiêu tiền mà đầu tư 35 đến 40 máy lận cơ ?

Re: Cho mình hỏi sử dụng màn hình nào chất lượng cho phòng g

Đã gửi: 01/02/2017 - 12:08
gửi bởi vanh60686
kinh nghiệm thì cứ hàng chính hãng hay mấy cửa hàng uy tín như PV, NK mà táng, yên tâm hơn, ham chi của rẻ nội đi mắng vốn BH cũng đủ mệt.

Re: Cho mình hỏi sử dụng màn hình nào chất lượng cho phòng g

Đã gửi: 01/02/2017 - 12:09
gửi bởi oisusu
lòng ta xin nguyệt khắc ghi hàng TQ dỏm trong tim hứa k bao giờ mua nó nữa