Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hỏi cách chèn link chữ ký

Đã gửi: 15/04/2015 - 11:00
gửi bởi lanruby
Ad ơi cho mình hỏi, mình muốn chèn link chữ ký thì phải làm sao?

Re: Hỏi cách chèn link chữ ký

Đã gửi: 15/04/2015 - 13:24
gửi bởi BuaXua
Bạn cần phải có ít nhất 10 bài viết để kích hoạt chức năng hiển thị chữ ký. Sau khi có đủ 10 bài viết bạn hãy vào phần Thiết lập cá nhân -> Thông tin cá nhân -> Sửa chữ ký cá nhân

Xem thêm thông tin tại đây: http://www.buaxua.vn/forum/viewtopic.php?f=2&t=123797