Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lỗi không cài được Microsoft .NET Framework 4.5

Đã gửi: 12/04/2014 - 12:57
gửi bởi sunnylove
Cho em hỏi là khi cài microsoft .net 4.5 thì bị lổi này?

Hình ảnh

Re: Lỗi không cài được Microsoft .NET Framework 4.5

Đã gửi: 12/04/2014 - 19:59
gửi bởi TruongLe
Lỗi: .NET Framework 4.5 Không được hỗ trợ trên hệ điều hành này.

Bạn xem yêu cầu hệ thống cần thiết để cài được .NET Framework 4.5 tại đây: http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... .110).aspx

Re: Lỗi không cài được Microsoft .NET Framework 4.5

Đã gửi: 12/04/2014 - 22:22
gửi bởi sunnylove
TruongLe đã viết:Lỗi: .NET Framework 4.5 Không được hỗ trợ trên hệ điều hành này.

Bạn xem yêu cầu hệ thống cần thiết để cài được .NET Framework 4.5 tại đây: http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... .110).aspx
TK bạn . bạn có thể giúp mình thêm đó là máy tình sài Win Xp3 . là khi cái microsoft 4.0 . vào mạng web rất lâu sau mõi lần rs . mà máy kế bên cũng cài 4.0 như mình thì lại vô mạng bình thường . tại mình làm tiệm nét . nên khi vào web lâu sau mỗi lần rs khách phàn nàn :(

Re: Lỗi không cài được Microsoft .NET Framework 4.5

Đã gửi: 15/04/2014 - 08:45
gửi bởi TruongLe
"vào mạng web rất lâu" do nhiều nguyên nhân. Bạn hãy thử làm theo hướng dẫn từ Microsoft như sau:

1. Run cmd.exe from Start > Run
2. Type cd\
3. Type cd Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
4. Type NGEN executequeueditems and press Enter
5. It will take about 10minutes depending upon system speed. After the process is complete, the following prompt will appear in the command prompt C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>
6. Type exit to close the command prompt.

Ngoài ra nếu 2 máy có cấu hình giống nhau thì bạn có thể ghost từ máy chạy tốt sang máy bị lỗi.

Re: Lỗi không cài được Microsoft .NET Framework 4.5

Đã gửi: 30/04/2014 - 22:27
gửi bởi cineevn123
Vào mạng chậm có thể không phải hoàn toàn do .Net Framwork bị lỗi. Windows XP SP3 thì cài .net framwork 3.5 là được. Bạn remove cái. net 4.0 đi cài lại 3.5 xem có ổn định không?
Mạng chậm còn có thể do bị dính trojan, spyware, malware hoặc do khách cài thêm chương trình gì đó.
Bạn cài thêm phần mêm đóng băng Freeze cho các máy là được.