Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Xóa bỏ FXSAPIDebuglogfile.txt

Đã gửi: 01/07/2016 - 22:08
gửi bởi boloxi44
Máy mình mới,cài Win7 Untimate,có kích hoạt sản phẩm,khồng hiểu sao cái file này không thể xóa được, để thì vô dụng,mở ra nó chỉ là Notepad,mỗi khi mở AVG/Fix performance thì suốt đời báo lỗi,nhưng xóa trong Run/ Regedit ...thì không được.Ai biết chỉ giúp mình nhá,xin cảm ơn !

Re: Xóa bỏ FXSAPIDebuglogfile.txt

Đã gửi: 02/07/2016 - 13:50
gửi bởi TruongLe
Bạn vào Windows Control Panel -> Programs -> Turn Windows features on or off và bỏ đánh dấu mục Print and Document Services (Toàn bộ các mục con trong này cũng không đánh dấu), Nhấn Ok và sau đó chọn khởi động lại Windows (có thể Windows sẽ khởi động lại vài lần). Giờ bạn có thể xóa tập tin FXSAPIDebugLogFile.txt được rồi đó.

Re: Xóa bỏ FXSAPIDebuglogfile.txt

Đã gửi: 02/07/2016 - 15:04
gửi bởi boloxi44
TruongLe đã viết:Bạn vào Windows Control Panel -> Programs -> Turn Windows features on or off và bỏ đánh dấu mục Print and Document Services (Toàn bộ các mục con trong này cũng không đánh dấu), Nhấn Ok và sau đó chọn khởi động lại Windows (có thể Windows sẽ khởi động lại vài lần). Giờ bạn có thể xóa tập tin FXSAPIDebugLogFile.txt được rồi đó.
Xin chân thành cảm ơn Truong Le đã chỉ bảo,mình đã loại bỏ được DFX... đó rồi