Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Máy tính không cài đặt chương trình được

Đã gửi: 11/09/2014 - 15:41
gửi bởi ngoxuantan
máy em đang chạy win 8.1 thi giơ ko biết sao cài đạt chương tình học ko được nữa...mong ae nào biết chỉ minh voowsui/ :(

Re: Máy tính không cài đặt chương trình được

Đã gửi: 12/09/2014 - 19:23
gửi bởi TruongLe
Bạn kiểm tra xem tài khoản của bạn có bị giới hạn phân quyền hay không và xem thông báo lỗi gì khi cài đặt chương trình.

Re: Máy tính không cài đặt chương trình được

Đã gửi: 17/09/2014 - 09:37
gửi bởi viendongshop
Bạn nói rõ cho mọi người được không? Lỗi gì và bạn cài chương trình gì? Cho hình ảnh cho rõ nét luôn đi bạn?

Re: Máy tính không cài đặt chương trình được

Đã gửi: 17/09/2014 - 10:27
gửi bởi vungoc
Bạn cho hình ảnh lên đi để mng cùng xem nào, chứ bạn nói chung chung thế khó lắm? :)

Re: Máy tính không cài đặt chương trình được

Đã gửi: 18/09/2014 - 16:51
gửi bởi luongnguyenseo
phải có thông báo gì mới biết được lỗi gì chứ bạn ? không có thông tin như thế nào sao giúp :)