Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Máy tính không cài đặt chương trình được

Đã gửi: 25/10/2014 - 09:04
gửi bởi BinhNguyen
ủa win 8.1 cài đặt bình thường mà, bạn thử nhấp phải rồi run as admintrator thử xem

Re: Máy tính không cài đặt chương trình được

Đã gửi: 09/08/2016 - 13:46
gửi bởi tienphatauto
bạn phải đưa dẫn chứng hình ảnh lên để mọi người biết và giúp chứ