Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Máy tính bị lỗi “0X80004005” không vào windows

Đã gửi: 30/10/2012 - 17:26
gửi bởi milanplaza
Chắc là bị virus sửa mất file nào của windows nên gây ra lỗi. Nên cài lại windows mà cái lỗi này chắc chỉ có ở winxp nên up lên w7 hoặc w8 dùng cho thích